Yabancılara Genel Sağlık Sigortası Yapılır Mı?

Türkiye’de yabancılara Genel Sağlık Sigortası yapılabilir. Şartları uygun olan oturma izni ikamet kartı olan yabancıların Genel Sağlık Sigortası için SKG ya başvuru yapmaları gerekmektedir. Hangi yabancıların GSS alacağı aşağıdaki yazıda bulunmaktadır. Genel Sağlık Sigortası yapılacak yabancıların bu sigorta ile T.C. Sağlık Bakanlığı hastanelerinden yararlanabilmektedir.

Oturma İzni Olanlara Genel Sağlık Sigortası Başvuru Evraklar Listesi

 • İkamet izin belgesi,
 • İlgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi,
 • Taahhütname formu

Genel Sağlık Sigortasından yararlanacak yabancı uyruklular kimlerdir?

Yabancılara Genel Sağlık Sigortası Yapılır Mı?
 • İkamet izni kartı olanlar. (Oturma izni kimlik sahipleri)
 • Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan,
 • Türkiye’deki yerleşim süresi kesintisiz bir yılı geçen ve bu tarihten itibaren talepte bulunan yabancı ülke vatandaşları genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.

Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanmak için nereye başvuru yapması gerekmektedir? Yabancı uyruklu kişilerin adreslerinin bulunduğu yere en yakın sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine başvurmaları
gerekmektedir.

Yabancı uyruklu kişiler hangi sağlık hizmetlerinden yararlanır? Yabancı uyruklu kişilerin; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları dışında kalan diğer hastalıklarının tedavisi genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

GSS Yaptıran yabancılardan kimler faydalanabilir?

 • Eşleri,
 • 18 yaşını doldurmamış çocukları,
 • Lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları
 • Yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları,
 • Yaşına bakılmaksızın malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
 • Geçiminin yabancı uyruklu kişi tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Bunları da sevebilirsiniz

Yabancılara Genel Sağlık Sigortası Yapılır Mı?” için 2 yorum

Bir cevap yazın