Vatandaşlık Başvurusu

Vatandaşlık bşavuru şartları nelerdir? Yabancı ülkenin vatandaşları Türkiye’de nasıl vatandaşlık alabilir. Hangi tür vatandaşlık olma çeşitleri bulunur. İstisnai vatandaşlık nedir? Türk vatandaşlığına başvuru yapmak için neler gereklidir? Öncelikle bir kişinin Türk vatandaşlığı alabilmesi için bazı kriterler gerekir; mesela bir yabancı Türk vatandaşı ile en az 3 yıl evli kalmak kaydı ile Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir. İkincisi Türkiye’de sigortalı olarak en az 5 yıl çalışmayı doldurmuş yabancılar Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir. Üçüncüsü 250 bin dolarlık bir konut alınırsa direkt vatandaş olunabilmektedir.

Türk vatandaşlığına nasıl başvurulur?

Yabancı vatandaşların ülkemizde vatandaşlık başvurusu yapabilmesi için Türk vatandaşı ile en az üç yıl evli olması kaydı ile vatandaşlık başvurusu yapar. Yabancı ülke vatandaşı en az beş yıl çalışma izni olursa Türk vatandaşlığına başvuru yapma hakkı doğar. Türk vatandaşlığına nereden başvuru yapılır? Yaşadığınız yani ikamet ettiğiniz illlerdeki nüfüs müdürlüklerine başvuru yapabilirsiniz.

Vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır?

Evlilikte 3 yılı dolduranlar, çalışma izni ile 5 yılı dolduranlar Türk vatandaşlığına nüfus müdürlüklerine müracaat ederek başvuru yapabilirler. Vatandaşlık başvurusunukendiniz veya vekalet vereceğiniz birisi aracılığı ile yapabilirsiniz. Türk vatandaşlığı başvurusu yabancının yaşadığı ildeki nüfüs müdürlüklerine müracaat ile başlar.

Vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Türk vatandaşlığı başvuru süreci 6 aydan 2 yıla kadar sürebilir. Kişinin evrakalrı teslim etme süresi, eksik evrakalrı toparlama süresi gibi gelişmeler bu süreci uzatır veya kısaltır. Türk vatandaşlığı başvurusuna kim karar verir? Vatandaşlık başvurusu için Cumhur Başkanlını karar mercidir.

Yabancılara Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?
Vatandaşlık Başvurusu

T.C. vatandaşlık başvurusu

T.C. vatandaşlığına başvuru yapacak yabancıların bazı özelliklerinin olması gerekir. Mesela bir Türkle evli olması, çalışma izni olması başvuru hakkına sahip olması anlamına gelir. Direkt 250 bin dolarlık yatırım veya konut alanlar ise direkt vatandaş olabilir. T.C. vatandaşlık başvurusu Nüfüs Müdürlükleri tarafından kabul edilir.

T.C vatandaşlık başvurusu mülakat soruları

Kişinin başvuru şekline göre sorular değişmektedir. Genel olarak Türkiye hakkında bilgiler, neden vatandaş olmak istediği hakkında sorular ile ailevi sorular sorulmaktadır.

Evlilik Yoluyla vatandaşlık başvurusu

Yabancılar ile evli olan Türk vatandaşları eşlerine vatandaşlık başvurusu için evlilik yolu ile vatandaşlık başvuru formu indirip doldurmalıdır. Evlilik ile Türk vatandaşlığı başvurusu formu vat-6 formunu buradan indirebilirsiniz. Evlilik için gerekli olan bu vatandaşlık başvuru formunu indirerekeksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir. aşvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır. Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınır. Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır. Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir. Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir.


Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?

Evlenme yolu ile vatandaşlık başvuru süresi evlilikte 3 yılı doldurmaktır. Evlilik ile vatandaşlık başvuru süresi ortalama 2 yılı bulabilmektedir. Evlilik ile vatandaşlık şartları için linki takip ediniz.


Yabancı vatandaşlık başvurusu

Vatandaşlık başvurunuzda bütün eksiklikleri toparladınız ve vatandaşlığınızın hangi aşamda olduğunu, ne durumda olduğunu kontrol edebilirsiniz. Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte https://www.nvi.gov.tr adresindeki “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” kısmından takip edebileceği “12345 – 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.


Vatandaşlık başvurusu randevu

Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmek için il nüfus müdürlüklerine gidilmesi ve sıra numarası alınması ve gerekli evrak listesinin temin edilmesi gerekmektedir. Hangi amaçla Türk vatandaşlığına başvuru yapacağınıza göre size evrak listesi verilecektir. Türk vatandaşlığı için siz veya vekalet vereceğiniz kişiler gidebilirler. Vatandaşlık başvurusu için şartlarınız uygun olursa başvuru yapabilirsiniz.


E-devlet Vatandaşlık Başvurusu

E vatandaşlık başvurusu internetüzerinden yapılamaz. Türk vatandaşlığına başvuru yapacak kişi bi zatihi kendisi gidecek veya vekalet verdiği avukat ile ve yine vekalet vereceği bir yakını gidebilir.


Vatandaşlık başvuru Hizmet Bedeli

En son aşamada başvuru müracaatının alınması için Türk vatandaşlığına başvuru için 125 ₺ yatırılmaktadır. Türk vatandaşlığının başvuru ücreti devlete yatan para miktarı budur. Diğer evrakların noter işleri, çeviri ve evrak temin ücretleri kişinin kendisine aittir.

Çalışma izni ile Türk vatandaşlığı başvurusu

Türkiye’de çalışan yabancıların çalışma izni süresi beş yıl doldu ise devam ederek vatandaşlığa başvuru yapabilir. Çalışma izni ile Türk vatandaşlığı başvurusu yapılabilmesi için en az 5 yıl sigorta piriminin ödenmiş olması gerekmektedir. Süreyi doldurmayanlar başvurusu yapamazlar. Çalışma izni ile vatandaşlığa bütün yabancı ülke vatandaşlarının başvuru hakkı vardır. Değerlendirme ve onayma ise T.C. yetkili kurumlarına aittir.