Eşim yabancı uyruklu Türk vatandaşı olabilir mi?

Yabancılarla evli olan Türk vatandaşlarının yabancı eşleri belirli bir süre sonra vatandaşlığa başvuru hakkı kazanabilir. Yabancı eşi olan Türk vatandaşının eşinin vatandaşlığa başvuru yapması için neler yapması gerekmektedir. Türk vatandaşı ile evli olanlar vatandaşlık başvurusundan bulunabilirler. Türk vatandaşı ile evli olan yabancı ülke vatandaşlarına Türk Vatandaşlığı Başvurusu yapabilir. Türk ile Evli olan yabancılara vatandaşlık başvurusu işlemlerini nüfus müdürlüklerinden yapmaları gerekir. Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler.

Evlilik ile Türk vatandaşlığının kazanılması; Yabancı eşiniz ile en az 3 yıl evliliğiniz sürüyorsa T.C. kanunlarına göre eşiniz Türk vatandaşlığına başvuru hakkı kazanmış demektir.

Yabancılarla evli olan Türklerin eşlerine Vatandaşlık Verilir mi?

Yabancı eşin Türk vatandaşlığına geçebilmesi için aşağıdaki yollarıizlemeniz gerekir. Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz.

Eşim yabancı uyruklu Türk vatandaşı olabilir mi?
Evlilik Yolu İle Türk Vatandaşlığı Başvurusu
 1. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.
 2. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.
 3. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca: Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; Aile birliği içinde yaşama, vlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır. 
 4. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz.
 5. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.  Türk Vatandaşı ile evli olanlara vatandaşlık başvurusu yapılır.

Evlilik yolu ile vatandaşık başvuru formu

Yabancılar ile evli olan Türk vatandaşları eşlerine vatandaşlık başvurusu için evlilik yolu ile vatandaşlık başvuru formu indirip doldurmalıdır. Evlenme yolu ile vatandaşlık başvuru formu vat-6 formunu buradan indirebilirsiniz. Evlilik yolu ile vatandaşlık başvuru formu indir bu linke basarak formu indirebilirsiniz. Evlilik için gerekli olan bu vatandaşlık başvuru formunu indirerekeksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir.

Evlilik yolu ile vatandaşlık için hangi belgeler gerekir?

 • Başvuru Formu (VAT-6),
 • 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
 • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 • Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığına nasıl başvuru yapılır?

Başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır. Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınır. Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır. Yabancı makamlarca verilmiş olan resmi belgelerin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliğin 59 uncu maddesine göre yapılır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan diploma, pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması yeterlidir. Gerekli görülen hallerde ikamet tezkerelerinin aslına uygunluğunun tasdiki il müdürlüklerince de yapılabilir.

Evlilik ile Türk vatandaşlığı

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının Kazanilmasi ne kadar sürer?, Evlilik vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır?, Evlilik yolu ile Türk vatandaşı olmak için nereye başvurulur?, Yabancılar Evlilik ile Türk vatandaşı nasıl olur?, Evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır?, evli olanlara t.c. vatandaşlık başvurusu, evlilik için Tc vatandaşlık başvuru harcı ne kadar?, Evlilik yolu ile vatandaşlık başvuru harcı ne kadar?, Evlilik için Vatandaşlık başvurusu nereye yapılır?, Evlilik için Vatandaşlık başvuru Hizmet Bedeli, Türk vatandaşı ile evli yabancıların hakları nelerdir?,

Bunları da sevebilirsiniz

Eşim yabancı uyruklu Türk vatandaşı olabilir mi?” için 5 yorum

Bir cevap yazın