Umman vatandaşları ülkemize giriş yaptıktan sonra ikamet izni başvurusunu vize süresi bitmeden yapmalıdır. Aksi takdirde ikamet izinleri kabul edilmeyebilir. Umman’lılar Göç İdaresinden başvuru yapabilirler. Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de kısa süreli oturum  izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni alarak kalabilirler. Geçerli oturum izni sahibi Umman vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir. Umman vatandaşının Türkiye’de sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılır. Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak Umman vatandaşlarının oturum izni almaları zorunludur. Oturum izni başvurusu, Umman’daki Türk temsilciliklerinde yapılır. Ancak, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen Kazakların oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar Valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.

Ummanlılara Türkiye’de İkamet İzni Başvurusu

Oturum izni için başvuracak Umman vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. Türkiye içinden başvuruların, Umman vatandaşının sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır. Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir. Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir. Oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.

Umman Pasaportu Olanlara Türkiye’de oturum

umman türkiye oturma izni alma

İlk defa oturum iznine başvuran Umman vatandaşlarının sistem tarafından kendilerine verilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresinde bulunması gerekmektedir. Oturum izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evraklar ile birlikte randevu veren göç idaresine gidilmesi gerekmektedir. Umman vatandaşlarının oturum süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekir. Uzatma başvurusu, her durumda oturum izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır. Oturum izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, oturum izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. Umman vatandaşlarının ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki İl Göç İdaresi’ne onaylatmaları gerekmektedir. Ummanlılara online ikamet izni almak >>

Ummanlılara Türkiye’de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

UMMAN vatandaşları İçin Türkiye’de Kısa Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır? Maksimum bir yıl süre için verilen “kısa dönem oturma izni” almak için, Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye’de ticari bağlantı veya iş kuracak Umman vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

Umman Vatandaşına Oturma İzni Başvurusu Hakkında Bilgi İçin 157 yi rayabilirsiniz.

Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gereken Belgeler (Umman)            

  • Oturma izni başvuru formu
  • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  • Dört adet vesikalık fotoğraf
  • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan       
  • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
  • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  • kili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  • Özel sağlık sigortası

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?; Oturma izni başvuru formu, Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi, İki adet vesikalık fotoğraf, Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan, Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge, Önceki oturma izni belgesinin ibrazı, İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler, Geçerli sağlık sigortası

Umman Vatandaşlarına Türkiye’de Oturma İzni

Bir cevap yazın