Vatandaşlık başvurum hangi aşamada, vatandaşlık başvurumun hangi aşadam olduğunu öğrenmek için neler yapmalıyım? Vatandaşlık başvuru sonucunun belirlenmesi ve takibinin yapılması için size verilen takip numarası ile giriş yaparak işlem yapabilirsiniz. Vatandaşlık başvurusu nasıl değerlendirilir? Yabancıların vatandaşlık başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilir; milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek herhangi bir durumu bulunmayan kişilerin Türk Vatandaşlığını kazanmalarına ilişkin karar Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur. Vatandaşlık başvurularında son kararı Cumhurbaşkanı verir.

Vatandaşlık başvurusu karar aşaması ne kadar sürer?

Çeşitli sebeplerle Türk vatandaşlığına başvuru yapan yabancıların başvuru süreci iki (2) yıl kadar sürebilir. Vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenlerin hazırlayacağı evraklar >>

Vatandaşlık başvurusu karar aşaması
  • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge,
  • Kişinin Kimlik Bilgileri ve aile bağlarını gösterir nitelikte kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge,
  • Bekarlık, evlilik, boşanma, ölüm olaylarını gösterir kendi ülke resmi makamlarından alınan ve usulüne uygun onaylatılmış resmi belge (Evlilik tarihi gün/ay/yıl olacak şekilde mutlaka olmalıdır),
  • Kişiler veya vekili tarafından ıslak imzalı doldurulacak başvuru formu (Vat-4),
  • Dosyada başvurusu bulunan her bir birey için kişi başı 15,00 TL Defterdarlıklar içindeki Muhasebe Müdürlüğüne veya Kaymakamlık içindeki Mal müdürlüğüne yatırılacak vatandaşlık başvurusu hizmet bedeli.

Vatandaşlık aşaması ne durumda?

Vatandaşlık başvurunuzda bütün eksiklikleri toparladınız ve vatandaşlığınızın hangi aşamda olduğunu, ne durumda olduğunu kontrol edebilirsiniz. Başvuru No, vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, vatandaşlık işleminin durumunu doğum tarihi ile birlikte https://www.nvi.gov.tr adresindeki “Vatandaşlık Başvurum Ne Aşamada?” kısmından takip edebileceği “12345 – 12345” şeklindeki rastgele oluşturulmuş rakamlardır.

Vatandaşlık takim numarası nereden alınır?

Başvuru No’sunu, Genel Müdürlüğümüz Halkla İlişkiler Şubesinden, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden ve 10/11/2014 tarihinden sonraki başvuruları Dış Temsilciliklerimizden öğrenebilirsiniz.

Vatandaşlık başvurum son aşamada reddedildi, yeni başvuru yapabilir miyim?

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları taşımanız halinde ikamet ettiğiniz yer valiliğine müracaat etmeniz halinde vatandaşlık durumunuzun yeniden değerlendirilmesi mümkündür.

Türk vatandaşlığına başvuru aşamaları

İlk önce bulunduğunuz ildeki il nüfus müdürlükelrine müracaat ederek, başvurucağınız vatandaşlık başvrusu için gerekli evrakları talep ediniz. Sonra bu evrakalrı hazırlayarak aynı yere teslim edin. Büütn evrakları eksiksiz bir şekilde teslim ettiğiniz zaman parmak izi randevusu almanız gerekecektir. Parmak izi randevunada girdikten sonra vatandaşlık takip no ile işlemlerinizi takip edebilirsiniz.

Vatandaşlık başvurusu karar aşaması

Vatandaşlık başvurusu karar aşaması” üzerine 9 düşünce

Bir cevap yazın