Ukrayna vatandaşları Türkiye’de vizesiz kalabilir. Kimlikle Türkiye’ye girme hakkına sahip olan Ukrayna vatandaşları ülkemizde 3 ay (90 gün) kalabilir. 180 güne 180 gün kuralına uygun olarak 6 ay 90 günden fazla Türkiye’de kalamazlar. Türk vatandaşları da aynı şekilde Ukrayda’da 90 gün kalablirler. Türk vatandaşları Ukrayna’da kaç gün kalabilir? Türkiye vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Ukrayna’ya vizesiz seyahat edebilirler. Ukrayna’da 90 günden fazla kalmak isteyen Türk vatandaşları ne yapar? Ukrayna’da 90 gün üzerinde kalmak isteyen Türk vatandaşları vize çıkarmaya tabidir. Vize dönemleri kalma süresine, giriş sayısına, seyahat amacına ve vize çıkarma dönemine göre değişmektedir. Türk vatandaşları için Ukrayna vizesi nereden alınır?

Ukrayna vizesi almak isteyen Türk vatandaşları için vize çeşitleri

Transit (B tipi) vize: B tipi vizeler, bir geçişin 5 günü aşmaması kaydıyla bir yabancının veya uyruksuz kişinin Ukrayna’da transit geçiş yapacağı durumlarda çıkarılır. B tipi vizeler tekli, ikili veya çoklu geçiş için çıkarabilmekle birlikte ibraz edilen belgelere bağlı olarak maksimum bir yıl veya daha kısa bir süre için geçerli olmaktadır.

Kısa dönem (C tipi) vize: C tipi vizeler yabancı veya uyruksuz kişinin Ukrayna’da her 180 gün içinde 90 güne kadar kalması amacıyla çıkarılan vizelerdir. Bu vizeler 6 ay veya daha farklı bir süre için geçerli olabilmekle birlikte; tekli, ikili veya çoklu geçiş sağlayacak şekilde çıkarılabilmektedir ancak geçerliliği 5 yılı aşamaz.

Uzun dönem (D tipi) vize: D tipi vizeler yabancı veya uyruksuz kişinin 90 günü aşacak şekilde geçici oturma iznine başvurması halinde çıkarılır. Bu vizeler 90 gün içinde çoklu giriş geçerliliği sağlayacak şekilde çıkarılır.

Türkler için Ukrayna vizesi

Ukrayna Vizesine Nasıl Başvurulur?

 • Ukrayna Yurtdışı Büyükelçilikleri veya Konsoloslukları. Her yabancı veya uyruksuz kişi Ukrayna’ya planlanan giriş tarihinden en erken 3 ay öncesine kadar uygun bir Ukrayna Büyükelçiliği ya da Konsolosluğuna giderek başvuru yapmakla yükümlüdür.
 • Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın Boryspil, Kiev(Zhuliany) ve Odesa’da bulunan sınır kontrol noktalarındaki vize bölümleri. Bu opsiyon sadece önceden belirlenmiş 32 yabancı ülkenin turistik, iş veya Ukrayna’da kalma amacıyla gelen pasaport sahiplerine 15 günü geçmemek kaydıyla sunulmuştur. Bu ülkelerin listesi ve detaylı bilgi burada bulunabilir.
 • Ukrayna’nın Luanda(Angola), Kahire(Mısır), Yeni Delhi(Hindistan), Beijing/Guangzhou/Şangay(Çin), Beyrut(Lübnan), Rabat(Fas), Abuja(Nijerya), Tunus(Tunus)’ta faaliyet gösteren Vize Merkezleri. Vize Merkezleri, sadece bulundukları ülkede ikamet eden yabancı veya uyruksuz kişilerin vize başvurularını kabul etmektedir.
 • Ukrayna Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden online olarak(https://evisa.mfa.gov.ua/). E-Vizeler sadece önceden belirlenmiş 46 ülkenin turistik amaçla veya iş amacıyla giriş yapan pasaport sahiplerine 30 günü aşmayacak şekilde çıkarılmaktadır. Bu ülkelerin listesi ve detaylı bilgi burada bulunabilir.

Ukrayna Vize Başvuru Kaydı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın hükmüne göre tüm vize müracaat sahipleri vize başvurularını tamamlamalı ve uygun olan Büyükelçiliğe/Konsolosluğa/Dışişleri Bakanlığı kontrol noktası vize bölümüne/online Vize Merkezi (http://visa.mfa.gov.ua)’ne ibraz etmelidir. Kayıt olmak, yazdırmak, imzalamak ve vize başvuru formunu tamamlayıcı evraklarla birlikte getirmek vize başvuru sürecini kolaylaştıracak ve size zaman kazandıracaktır.

Ukrayna vizesi için istenen evraklar

Ukrayna Vize Yasalarına göre tüm adaylar vize başvurusu yapabilmek için aşağıda belirtilen evrakları sunmakla yükümlüdür:

 1. Pasaport/seyahat belgesi aşağıdaki şartları sağlamak üzere: Ukrayna’dan planlanan ayrılış tarihinden itibaren 3 ay boyunca geçerli olması Vizesiz, damgasız ve işaretsiz en az 2 temiz sayfasının bulunması, 10 yıl içerisinde çıkarılmış olması
 2. Yazdırılmış ve imzalanmış vize başvuru formu(lütfen yukarıda belirtilmiş Ukrayna Dışişleri Bakanlığı hükmüne bakınız)
 3. Başvuru sahibinin 1 adet 35x45mm fotoğrafı
 4. Başvuru sahibinin Ukrayna’da kalacağı sürece geçerli olan/olacak bir sağlık/seyahat sigortası olduğuna dair kanıt (sigorta bedeli olarak en az 30.000€ veya denk bir destek sunmalıdır.) Diplomatik ve hususi(hizmet pasaportu) pasaport sahipleri bu koşuldan muaftır.
 5. Maddi durum yeterlilik kanıtı: kalma süresince çıkacak maliyetleri karşılamak için (son 2 ayın banka hesap dökümü, Ukrayna grivnası/diğer çevrilebilir döviz, güncel veya tasarruf hesabı bakiyesi olan ve Ukrayna’da nakde çevrilebilecek banka kartları, otel/kalacak yer rezervasyonu, işveren mektubu/başvuranın Ukrayna’daki masraflarını karşılayacak sponsor mektubu, dönüş/transit geçiş bileti, vs.). Diplomatik ve hususi(hizmet pasaportu) pasaport sahipleri bu koşuldan muaftır. Bu koşulla ilgili daha fazla bilgi için lütfen Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış 4 Aralık 2013 tarihli Ukrayna’ya Giriş yapan, Ukrayna’da kalan, Ukrayna’dan geçiş yapan veya Ukrayna’dan Çıkan Yabancı ve Uyruksuz Kişiler için Yeterli Maddi İmkanlar Prosedürü* kanununa göz atın.(Ukraynaca’dır.)

Vize harcının ödendiğine dair makbuz (Ukrayna’nın uluslararası anlaşmalarınca veya Ukrayna tüzüğünce aksi belirtilmediği takdirde) Başvuru sahiplerinin kendi ülkelerinden başka bir ülkede ikamet etmeleri durumunda, yurtdışındaki Ukrayna Büyükelçiliklerinin ve Konsolosluklarının yalnızca geçerli geçiçi veya kalıcı ikamet izni (uzun dönem vizeleri/oturum izinleri veya eşdeğer evraklar) olan kişilerin başvurularını dikkate alacağını lütfen göz önünde bulundurun. Yukarıda bahsedilen evrakların yanı sıra, başvuru sahiplerinin planladıkları seyahat sebeplerini tasdikleyen belgeleri ibraz etmeleri de beklenmektedir.

Ukrayna Transit (B tipi) vizeler için – aşağıdakilerden bir tanesi: başka bir ülke için vize (gerekliyse) ve biletler, kargonun ya da yolcunun Ukrayna’dan araba veyahut otobüs ile transit geçeceğini tasdikleyen belge veya belgeler, yabancı bir devletin ilgili kurumu tarafından verilmiş uluslararası taşıma ruhsatı.

Ukryana Kısa dönem (C tipi) vizeler için – aşağıdakilerden bir tanesi:

 • Ukrayna’da tescilli bir kurum/şirket/kuruluş tarafından verilmiş resmi antetli kağıt üzerine yazılmış adı geçen kurumun/şirketin/kuruluşun Ukrayna’nın Birleşmiş Devlet Tüzel Kişilikleri Sicili, Bireysel Girişimciler ve Vatandaş Dernekleri tarafından onaylanmış numarası, sicil numarası, tarih ve imza, davet edilen kişinin tam adı, doğum yeri ve tarihi ile ilgili bilgi, uyruk, pasaport detayları, ikamet adresi, ziyaret amacı, kalması planlanan zaman bilgisi, Ukrayna’ya giriş sayısı ve kalacağı yer bilgisi, tüzel kişinin davet edilen kişiyle ilgili kalma ve dönme masraflarının karşılanmasına dair yükümlülüklerini içeren davet mektubu;
 • Ukrayna uyruklu veya resmi olarak (geçici veya kalıcı) Ukrayna’da ikamet eden yabancı/uyruksuz kişi tarafından yazılmış noter tasdikli davet mektubunun asli nüshası. Davet mektubu, davet eden kişinin isim ve soyisim bilgilerini, (yabancı/uyruksuz kişiler için) pasaport detaylarını ve geçici veya kalıcı oturum iznini, adresini, ve davet edilen kişinin tam adını, doğum yeri ve tarihi bilgisini, uyruğunu, pasaport detaylarını, ikamet yerini, ziyaret amacını, Ukrayna’da kalmayı planladığı süreyi, Ukrayna’ya giriş sayısını ve kalacağı yeri, davet eden kişinin davet edilen kişiyle ilgili kalma ve dönme masraflarının karşılanmasına dair yükümlülüklerini içermelidir. Aynı şekilde davet eden kişinin (eğer Ukrayna uyrukluysa) Ukrayna pasaportunun fotokopisi, veya yabancı/uyruksuz ise pasaportu ve Ukrayna tarafından verilmiş geçici/kalıcı oturum izninin bir kopyası da sunulmalıdır.
 • Ukrayna’nın bakanları veya diğer merkezi yürütme yetkilileri, devlet kurumları ve kuruluşları tarafından yazılmış davet mektubu;
 • Yolcu/yük gemisi sözleşmesi ve yabancı devletin ilgili kurumu tarafından verilmiş taşıma ruhsatı.
 • Ukrayna Ulusal Heyeti, Ukrayna Asıllı Kişiler bürosu tarafından verilen, kişinin Ukrayna asıllı olduğuna dair belge. Eğer müracaat sahibinin ailesi bu tip vizeye başvuruyorsa onların mevcut durumlarına ve akrabalık bağına dair belgeler de sunulmalıdır;
 • Müracaat sahibinin ana amacının Ukrayna’ya turistik seyahat olduğunun kanıtı (otel/kalacak yer rezervasyonu, kalma planı, turlar hakkında bilgi ve turların zaman çizelgeleri, turizm acentası bilgileri, transfer detayları, gezi bilgileri, vs.);
 • Ukrayna hastaneleri veya medikal tedavi kurumları tarafından yazılmış davet mektubu;
 • İlgili bölge veya şehir devlet dairesinden veya banka tarafından verilmiş, başvuru sahibinin Ukrayna ekonomisine yatırım yaptığını tasdikleyen belge;
 • Başvuru sahibinin Ukrayna’da mülk(gayrimenkul) sahibi olduğunu tasdikleyen belge;
 • Kısa zamanlı misyonerlik faaliyetleri için Ukrayna Kültür Bakanlığı veya ilgili bölgenin ya da şehrin devlet idaresi Dini İşler Kurumu tarafından verilmiş davet mektubu
 • Yabancı kitlesel medyanın dış ülke muhabirleri adına vize isteği içeren mektubu/Ukrayna’da mesleki yeterliliği çerçevesinde seyahat etmek isteyen kitlesel medya çalışanının mektubu
 • Yabancı devletlerin yetkili kişileri veya uluslararası kuruluşlar tarafından verilmiş davet mektubu
 • Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu tarafından yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan resmi gözlemcilerin başkanlık seçimleri, parlamento seçimleri, yerel seçimler ve ulusal referandumlar için gelmesine yönelik emri;
 • Başvuru sahibinin bir Ukrayna vatandaşının eşi, ebeveyni veya çocuğu olduğunu tasdikleyen belge.

Ukrayna vatandaşı Türkiye’de ne kadar kalabilir?

Ukrayna vatandaşı Türkiye’de ne kadar kalabilir?” üzerine 3 düşünce

Bir cevap yazın