Türkiye uluslararası yabancıları koruma kapsamında kimlere nasıl insani ikamet izni verileceğini belirlemiştir. Türkiye’de insani ikamet izni başvurusu Göç İdaresi Müdürlüklerine yapılmaktadır. Aşağıdaki şartlara hazi iseniz bulunduğunuz ilde göç idaresine giderek insani ikamet başvurusu yapma hakkına sahipsiniz. Türkiye’nin yabancılara insani ikameti nasıl vereceği aşağıdaki ilgili kanunlarda açıkça bildirilmiştir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 46 ncı ve 47 nci maddelerinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44 üncü maddesinde insani ikamet izni düzenlenmiştir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Telefonu; 0312 422 05 00


İnsani İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

  • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
  • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
  • Kanunun 55 inci maddesi uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında,
  • Kanunun 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelerine göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda,
  • Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,
  • Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,
  • Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir.
insani ikamet izni kimlere verilir

İnsani İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

Bakanlıkça belirlenen sürelerle sınırlı olmak kaydıyla ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir.

İnsani İkamet İzni Şartları Nelerdir?

İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsani İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

İnsani İkamet İznine İlişkin Diğer Hususular

İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabilirler.

İnsani ikamet izni ile geçirilen süreler, Kanunda öngörülen ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır.

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Afgan vatandaşlarına insani ikamet veririr mi?, Türkmenistan vatandaşları insani ikamet alabilir mi?, Hangi ülkelere insani ikamet verilmektedir; 157 yi arayarak bilgi alabilirsiniz.

Türkiye’de kimler İnsani İkamet alabilir?

Türkiye’de kimler İnsani İkamet alabilir?” üzerine 5 düşünce

Bir cevap yazın