İnsan ticareti mağdurları için ikamet izni nedir? Türkiye Cumhuriyeti tarafından 6458 sayılı kanun ve uluslararası yabancı koruma kanununun 45 ve 46.cı maddeleri gereğince insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlemesi yapılmıştır. Kanunun içeriği ve geniş bilgileri aşağıdaki alıntı yazıdan okuyabilirsiniz.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 45 inci ve 46 ncı maddelerinde insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmiştir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Düzenlenebilecek Yabancılar Kimlerdir?

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara insan ticareti mağduru ikamet izni düzenlenmektedir.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Süresi Nedir?

İnsan ticareti mağduru ikamet izni valiliklerce otuz gün süreli düzenlenmektedir.Düzenlenen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplamda üç yılı geçemez.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Şartları Nelerdir?

İnsan ticareti mağduru ikamet izninde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmamaktadır.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

– Yabancının kendi girişimiyle, suçun failleriyle yeniden bağ kurduğunun belirlenmesi,

– Getirilen yükümlülüklere uyulmaması,

– Yabancının mağdur olmadığının anlaşılması durumlarında insan ticareti mağduru ikamet izni iptal edilir. Ancak sayılan durumların zorlama, korkutma, şiddet, tehdit gibi nedenlere bağlı olarak iradesinin dışında yaptığının tespiti halinde ikamet izni iptal edilmez.

Kaynak: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

İnsan Ticareti Mağdurlarına Oturma İzni

Bir cevap yazın