Türkiye’ye gelen bir yabancı oturma izni aldığı zaman bir iş yerinde veya evde çalışma izni alabilir. Çalışma izni almak için ikamet izni süresinin altı aydan az olmaması önemlidir. Çalışma izni almak ve çalışma izni başvuru yapmak için bazı kriterler vardır. Yabancı ülke vatandaşı Türkiye’de ikamet ediyor ise nasıl çalışma izni alır? Yabancı kendi ülkesinde ise nasıl çalışma izni alır? bu ve benzer sorulara cevap vereceğiz. Türkiye’ye gelerek turizm amaçlı bir ikamet izni almış olan kişiler bir iş yerinde (kadın ise) ev hizmetlerinde de çalışma izni alabilir. Öncelikle Ev hizmetlerinde çalışacak bir yabancının çalışabilme şartı şudur? Çalışacağı evde bebek, çocuk, yaşlı veya hasta olması önemli bir kuraldır. Eğer bu şartlar uygunsa yabancı çalışma iznine başvurabilir.

Özbeklere ev hizmetleri için çalışma izni

Ev hizmetleri adı altında çalışacak yabancı ülke vatandaşında aranan kriter şudur; Oturma izni kartının olması, kişi bir sığınma başvurusu yaptı ise sığınma yani mülteci başvuru kimliğinin olması şarttır. Bir evde çalışacak yabancı kadınların “ev hizmetleri” adı altında çalışabilmesi için o evde A- Çocuk, B- Yaşlı, C- Hasta birinin olması gerekmektedir. Ev hizmetleri için çalışma izni alabilmenin şartı saydığımız kriterlerin uygunluğudur. 

Özbekistanlılara çalışma izni için evraklar

Ev hizmetlerinde yabancı çalışma izni için yabancı ülke vatandaşını çalıştırmak için çalışma izni yapılması gerekir. Çalışma izni Çalışma Bakanlığının sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Bu çalışma izninin yapılabilmesi için ise yabancıya çalışma izni yapacak kişiden istene bazı evraklar gereklidir; E-İmza, Kimlik Fotokopisi, Belirli Süreli İş Sözleşmesi, E devlet bilgileri, Çalışma izni yapılacak kişi yaşlı ise çalışma izni yapacak kişi başka adreste oturuyorsa yerleşim yeri belgesi ve kimliği gereklidir. Yabancının çalışma izni için hazırlayacağı belgeler ise; Pasaport fotokopisi, Oturma izni kimlik belgesi, Adres, Kişisel bilgiler, yerleşim yeri belgesidir. Bilgi İçin ALO 157 

Özbekistanlıların çalışma izni kaç günde çıkar?

Yabancının çalışma izni genel olarak 7 ile 30 gün içinde şartlar uygun ise onaylanmaktadır. Sisteme girilen evraklardan başka eksik evrak istenirse Çalışma Bakanlığı personeli tarafından mail yolu ile iletilmektedir. Bu eksik evrak tamamlanıp tekrar sisteme yüklenir. Yeniden beklenmeye başlanır.

Özbekistanlının çalışma izni ücretleri ne kadar?

Yabancının çalışma izni onaylandığı anda 30 gün içerisinde Vergi Dairelerine harçlarını yatırmaları gereklidir. Harçları yatırınca bir kaç gün içinde çalışma izni başlayacaktır. Yabancının çalışma izni harçları Çalışma izni kart aidatı ücreti 125 ₺ dir. Harç İse 1140 ₺ civarındadır. Size mail atılan kağıtta harç miktarları yazacaktır.

Özbekistan vatandaşına çalışma izni hakkında bilgi

Süreli çalışma izni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından süre açısından sınırları belirlenerek verilen çalışma iznidir. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi hüküm olmadıkça iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle verilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, süreli çalışma izninin geçerlilik alanını şehir, idari sınır veya coğrafi bölge gibi girdileri baz alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bu durumun uygulanması halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu kararını çalışma izini bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirir. (Uygulama Yönetmeliği Madde 26) Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı iş yeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği iş verenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir. (Uygulama Yönetmeliği Madde 27) Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre süreli çalışma izni verilebilir. (Uygulama Yönetmeliği Madde 28)

Özbekistan Türkiye çalışma izni, Özbekistan vatandaşına çalışma izni nasıl olur?, Özbekistan Türkiye çalışma izni, Çalışma izni ile deport kalkarmı?, Özbekistan çalışma izni için gerekli evraklar 2022, Özbeklere çalışma izni ile deport kalkar mı?, deport olan Özbekler çalışma izni ile gelir, Özbeklere evde çalışma izni basıl yapılır, Özbekistanlının Türkiyede çalışma izni

Özbekistan vatandaşına çalışma izni nasıl yapılır?

Bir cevap yazın