Bulgaristan’da Türkler Nasıl Şirket Kurabilir?

Türk vatandaşları Bulgaristan’da şirket kurabilirler. Türkiye’den Bulgaristan’a giderek iş yapmak isteyenler için firma kurma avantajları vardır. Türk vatandaşları Bulgaristan’da nasıl şirket kurabilir şirket kurulumu için hangi evraklar gereklidir. Bulgaristan’da % 100 yabancı sermayeli şirket kurulabilmektedir. Bulgaristan’da yabancı ortaklarla kurulan şirketler Bulgar ortağı olsun ya da olmasın Bulgar şirketi olarak kabul edilir ve Bulgaristan Ticaret Kanununa göre faaliyette bulunabilirler. Yabancıların kuracağı şirket ya limited ya da anonim şirket statüsünde olabilir. Her ikisi de sermayedarlarına sınırlı sorumluluk yüklemektedir.

 • Anonim Şirket (Bulgaristan’da AD olarak kısaltılmaktadır.): Minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 50 000 leva (yaklaşık 25 000 €) olması gerekmektedir. (Tek Kişilik Anonim Şirket Bulgaristan’da EAD olarak geçmektedir)
 • Limited Şirket (Bulgaristan’da OOD olarak kısaltılmaktadır.): Minimum iki gerçek veya tüzel ortakla kurulmaktadır. Sermayesinin asgari 2 leva (1 €) olması gerekmektedir. (Tek Kişilik Limited Şirket Bulgaristan’da EOOD olarak geçmektedir)

Bulgar’da Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Bulgaristan'da Türkler Nasıl Şirket Kurabilir?

Bulgaristan’da 2007 yılının sonuna kadar şirket kuruluşu bölgesel mahkemelere başvurularak mahkeme kaydıyla yapılmaktaydı. Ancak yürürlüğe giren yeni Ticaret Sicili Kanunu gereğince 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren Bulgaristan’da firma kuruluşuna ilişkin farklı bir prosedür uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten itibaren firma kayıtları ülke genelinde tek ticaret sicili tutmakla görevli kılınan Kayıtlar Ajansı’na başvurularak tek gişede yapılmaktadır. Başvuru, firma yetkili temsilcisinin bir bildirgeyi doldurması ve kanunun öngördüğü belgeleri bildirgenin ekinde ibraz etmesiyle gerçekleşmektedir. Kanunda aksi bir durum öngörülmedikçe firma kaydı başvuru gününü takip eden çalışma gününün mesai bitimine kadar yapılmaktadır. Ticaret siciline kaydın yapıldığı anda firmaya Bireysel Tanımlama Kodu verilmektedir.
Mevcut olan firmaların ise üç yıl içerisinde, 2010 yılının sonuna kadar, Kayıtlar Ajansı’na başvurarak kayırlarını yenilemeleri gerekmektedir. Söz konusu kayıt yenilemeleri ücretsizdir. Ticaret sicili kamuya açıktır.

Bulgaristan’da Limited Şirket Nasıl Kuurlur? Hangi Belgeler Gerekir?

LTD şirket (OOD) kuruluşu için başvuruda gerekli olan belgeler

 • Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetici veya yöneticiler tarafından ibraz edilir)
 • Şirket kuruluş sözleşmesi
 • Şirkete ortak olan tüzel kişinin varlığını ve ulusal kanunlara göre söz konusu tüzel kişiyi temsil etme yetkisini haiz kişileri beyan eden belge (kurucu tüzel kişi yabancı ise veya kurucu tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise)
 • Kurucu tüzel kişinin ilgili organının şirkette yer alma kararı
 • Şirket Genel Kurulunun (ya da, EOOD ise, şirketin tek sahibinin) yönetici tayin etme kararı
 • Yönetici veya yöneticilerin noter tasdikli görev kabulü ve imza sirkülerleri
 • Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli lisans ve izinler
 • Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 2 leva)
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

LTD şirket kuruluşu için başvuruda 160 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir

Bulgaristan’da Anonim Şirket Kurulumu Nasıl Yapılır?

Anonim şirket (AD) kuruluşu için başvuruda gerekli olan belgeler

 • Şirket bilgilerini içeren bir beyanname (Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ibraz edilir)
 • Tüzük, kuruluş sözleşmesi (tek kişilik AD kuruluşunda)
 • Ticaret Kanunu’nun 163. maddesi 4. fıkrası gereğince, düzenlenen kuruluş toplantısı tutanağı
 • AD’de yer alan tüzel kişinin kuruluşunu ve bu kişinin ilgili organının AD kuruluşunda yer alma kararı çerçevesinde yetkili olduğunu beyan eden belge (kurucu tüzel kişi yabancı ise veya kurucu tüzel kişi ticaret siciline kayıtlı değil ise)
 • Hissedar tüzel kişinin yetkili organının AD’de yer alma kararı
 • Şirket Denetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin toplantı tutanağı (çift kademeli yönetimde)
 • Tüzüğün herhangi bir Kurulda tüzel kişiliği haiz bir üyenin bulunmasına izin verdiği durumlarda bu tüzel kişinin Kuruldaki temsilcisini tayin eden yetkili organ kararı
 • Genel Kurulun şirket temsilcileri seçme toplantısı tutanağı
 • Tüzel kişiliği haiz kurucularda yetkili organlarının AD kuruluşunda yer alma kararı
 • Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve kuruluş aşamasında hisse beyan eden kişilerin bir listesi
 • Kurucuların Ticaret Kanunu’nun 160. maddesi 2. fıkrası gereğince düzenledikleri beyannameler
 • Yönetim organları üyelerinin noter tasdikli görev kabulleri ve Ticaret Kanunu’nun 234. maddesi 3. fıkrasına göre hazırlanmış beyannameleri
 • Şirketi temsil etmekle yükümlü kişilerin noter tasdikli görev kabulleri ve imza sirkülerleri
 • Mevzuatın gerektirdiği durumlarda devlet mercilerinden alınması gerekli olan lisans ve izinler
 • Yatırılan sermayeyi gösteren belge (en az 50 000 leva)
 • Özel yasaların gerektirdiği diğer belgeler

Tek kişilik AD kuruluşu için başvuruda 460 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir. Bankacılık veya sigortacılık alanında faaliyette bulunacak AD’nin kuruluşu için başvuruda 1700 leva ticaret siciline kayıt ve 50 leva şirket adı alma ücreti ödenmektedir.

Kaynak>>

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın