Türkiye’de yabancıların konut almalarının önünde bir engel yoktur. İsteyen yabancı beğendiği bir evi nakit para ile alabilir. Yabancıların Türkiye’de ev alması demek özellikle bazıülke vatandaşları için rahatlıkla oturma izni almaları anlamına gelmektedir. Normal fiyatlara bir ev alan yabancılar vatandaş olamazlar. Türkiye’de vatandaş olabilmek için yabancının en az 250 bin dolarlık bir ev alması gerekmektedir. Tükiye’ninherhangi bir ilinde ev alan yabancı üke vatandaşların ayrıca sorunsuz bir şekilde ikamet izni alabilirler. Türkiye’de 2644 numaralı Tapu Kanunu’nun 35. maddesine göre yabancı uyruklu kişiler ev alabilir. 

Türkiye’de ev alan yabancılara oturma izni

Bir konut (ev) alarak yabancı ülke vatandaşlarını Türkiye’de ikamet izni alabilirler. Mülkü olduğu sürece her yıl oturma iznini rahatlıkla uzatmaları sağlanır. Kanuni olarak bir yasal engel olmadığı taktirde yabancılar ülkemizde ev alarak ikamet izni alabilir. Bir ev alan yabancı ikamet izni başvurusu yaparken sorunsuz bir şekilde oturma izni alaak ülkemizde kalabilmektedirler. 

Yabancıların Ev Alması İçin Kanun Maddesi

35 – (22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Kanunun hükmüdür.) Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartiyle yabancı hakiki şahıslar Türkiye’de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler. (Ek fıkra: 21/6/1984 – 3029/1 md.; iptal: An. Mah. 13/6/1985 tarih ve E. 1984 /14, K. 1985/7 sayılı Kararı ile) (Ek fıkralar: 22/4/1986 – 3278/1 md.; iptal: An. Mah. 9/10/1986 tarih ve E. 1986/18, K. 1986/24 sayılı Kararı ile) Madde 36 – (22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı olmıyan müstakil çiftliklere ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan çoğuna ancak hükümetin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden dışarıdır. Adı geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadesine vasiyet suretiyle veya mensup mirascı sıfatiyle yabancı hakiki şahısların sahip olabilmesi de hükümetin iznine bağlı olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir.

Yabancılar Türkiye’de ev alabilir mi?

Bir cevap yazın