Türkiye’yi terke davet nedir? Terke davet kimlere verilmektedir?

Çeşitli sebeplerle ikamet izni olumsuz sonuçlanan yabancılar ile kaçak olarak Türkiye’de bulunanlara ülkeyi terke davet yazısı verilir. Bu yazıyı alan yabancılar hukuki süreç içerisinde ülkeyi terk etmelidir. Herhangi bir şekilde yüürütmeyi durdurma kararı başvurusu yapmadan çıkış yapmayanlara yasal işlemlşer yapılabilir. Türkiye’de yabancıların belirli sebeplerle ikamet izinler red veya çeşitli sebeplerle kanuna aykırı bir şekilde yakalanmalaru durumunda ülkeyi terk etmesi için kendisine bir evrak verilir. Bu evrakı alanalrın yargı yoluna başvurmaları veya ülkeden çıkış yapmaları gerekmeketdir. 

Terke Davet Ne Anlama Geliyor?

Terke davet kimlere verilmektedir?

Yabancılara ikameti red olan veya kaçak olarak yakalananlara verilen bir ülkeyi terket evrakıdır. Sınır dışı etme kararı alınanlara, sınır dışı etme kararında belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır.

Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi verilir. Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.

Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır. Aşağıdaki kişiler Türkiye’yi terke davet edilmez ve kendilerine yukarıda bahsi geçen süre uygulanmaz:

Kimler Türkiye’den terke davet edilemez?

Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar, Yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenler, Sahte belge kullananlar, Asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlar veya aldığı tespit edilenler, Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

Yabancılara çıkış kağıdı neden verilir? Türkiye’yi Terke Davet Türkiye’den çıkış için süre tanınan yabancı kişilere, hiçbir harca tabi olmayan “Çıkış İzin Belgesi” verilir. Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir. Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın