Göç idaresi 32. maddeye göre oturma izni başvurumu olumsuz değerlendirmiştir. Oturma izni için 32. madde nedir? Bu madde neleri kapsamaktadır. Oturma izni 32. maddeye göre olumsuz sonuçlandırıldı ne demektir?

  1. Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.
  2. Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
  3. Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,
  4. Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,
  5. İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,
  6. Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

Kısa Dönem İkamet İzni Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?

Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması, İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması, Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi, hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.nlarından 24 saat ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

Göç İdaresinin 32. Maddesi Nedir?

Göç İdaresinin 32. Maddesi Nedir?” üzerine 3 düşünce

Bir cevap yazın