Ülkemize giriş-çıkışlarda kullanılan pasaport ya da yerine geçen belgelerin (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopileri) sunulması gerekmektedir.

Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, kendi konsolosluğunuzdan alacağınız açık kimlik bilgilerini gösterir belgeye (ad ve soyadın ayrı ayrı gösterildiği belge) göre ilgili alanları doldurunuz. Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi başvuruya eklenmelidir.

Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında pasaportunuzu tanımadığınız kişilere vermeyiniz ve pasaportunuzdaki bilgileri tanımadığınız kişilerle paylaşmayınız! İlk ve geçiş başvurularında Pasaportun aslı ibraz edilir. Uzatma başvurularında
tercüme edilmiş noter onaylı fotokopisi istenir. Pasaportun değiştirilmesi halinde, ikamet izni başvurularında gerekmesi halinde varsa önceki pasaportların işlem gören sayfaları da ibraz edilir.

Oturma izni için seyahat belgesi gerekli midir?

Bir cevap yazın