Türkmenler insani ikamet alabilir mi?

Türkmenistan Vatandaşı Sığınma, Çeşitli sebepler ile Ülkesine geri dönemeyen, hayati tehlikesi olan veya ırkı, dili, dini vesaire sebepler ile baskı altında kalıp ülkesine gitmek istemeyen Türkmenistan Vatandaşlarına Türkiye’de sığınma imkanı verilmektedir. Türkiye’de sığınma talepleri için bizi arayabilirsiniz. Hukuki süreçleri takip ederek sizlerin sığınma ile ilgili başvurularınızda destek ve yönlendirme yapılmaktadır.Türkmenistanlılar Türkiye’de Nasıl Sığınma Başvurusu Yapar?Türkiye’de kaçak durumda olan ve kişisel sebepler ile Ülkesine geri dönmek istemeyen Türkmenistan uyruklu vatandaşlar Türkiye’de sığınma başvurusu yapabilmektedirler.

Türkmen vatandaşı insani ikamet

Ülkemizde suç işlemedikleri takdirde hiçbir mülteci/sığınmacı veya başvuru sahibi gözaltına alınmamakta, tutuklanmamaktadır. Geri göndermeme (non-refulement) ilkesine de harfiyen uyulmaktadır. 

GÖZALTINA ALMAMA GERİ GÖNDERMEME İLKESİ Söz konusu yabancılara ülkemizde ilk etapta hakları ve yükümlülükleri konusunda Yazılı ve Sözlü Bilgilendirme yapılmakta, en az 6 ay süreli İkamet İzni verilmekte, bu izne mukabil Yabancı Kimlik Numarası tahsis edilmekte ve bir Tanıtma Kartı (Kimlik) düzenlenmektedir. Tercüman hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalandırılmaktadırlar.

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun gereği, 6 ay ikamet tezkeresi sahibi yabancılar, çalışma izni için Çalışma Bakanlığına başvuruda bulunabilirler. 

Sığınmacı: Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata uğrayacağından haklı olarak korktuğu için vatandaşı olduğu ülke dışında bulunan ve vatandaşı olduğu ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruğu yoksa önceden ikamet ettiği ülke dışında bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek istemeyen yabancıyı ifade etmektedir.


1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesine göre Türkiye’ye, Avrupa ülkelerinden gelen ve iltica talebinde bulunan yabancıları,1951 Cenevre Sözleşmesindeki 5 kritere uyması durumunda  mülteci statüsü vererek daimi ikametine izin verdiği,  Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerden gelerek Türkiye’den sığınma talebinde bulunan yabancıları Sözleşmesindeki 5 kritere uyması durumunda “Sığınmacı” statüsü vererek 3. ülkeye yerleştirilene kadar uluslararası koruma sağlayacağını vurgulamıştır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın