Oturma izni olan GSS’den yararlanır mı?

Yabancı uyruklu kişiler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü sayılabilir mi?; Göç idaresi genel müdürlüğünden yabancı uyruklu kimlik numarası almış eş ve çocuklar (18 yaş üstü çocuklar için öğrenci belgesi) ile yabancı uyruklu kimlik numarası ve ikamet izni almış anne/babalar genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü sayılabilmektedir.

Oturma izni olan Genel Sağlık Sigortası Yaptırabilir mi?

Yabancılardan ikamet izni olanların Türkiye’de GSS yapma olasılığı vardır.

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler 5510 sayılı Kanunda belirtilmiştir. Sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

  1. Eşi,
  2. 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, Yüksek Öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,
  3. Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası,

genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilir.

Yabancılar için genel sağlık sigortası nasıl yapılır? Yabancılar ikamet izni aldığı ve oturduğu evlerin ilçe GSS kuurmuna giderek GSS yatırabilir. Kişinin bulunduğu duruma göre GSS yaptırıp yaptırmayacağı memur ve yetkililer tarafından kendisine söylenir. Yabancılar GSS yaptırmak ve bilgi almak iin GSS kurumuna giderek bizzat müracaat etmelidirler.

Bunları da sevebilirsiniz

Oturma izni olan GSS’den yararlanır mı?” için bir yorum

Bir cevap yazın