İkamet izni kimliğini (yabancı oturma izni kimliğini) kaybederler Polis merkezine kimliği kaybettiğine dair zabıt tutturur ve göç idaresine gider yeniden kimlik çıkarır. 5683 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince ikamet tezkeresini kaybedenlerin ikamet tezkeresinin kayıp olduğuna dair, bağlı bulunan polis merkezi görevlileri tarafından tanzim edilecek kayıp eşya tutanağı ile birlikte en kısa sürede ilde Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubesine, ilçelerde ise Yabancılar Bürolarına müracaat etmek suretiyle yeni ikamet tezkeresi almaları gerekmektedir.

 ikamet tezkeremi kaybettim yeniden ücret talep ediliyor mu?

Yeni bir ikamet tezkeresi almak zorundasınız. Bunun için kaybolan tezkere harca tabi ise 492 Sayılı Harçlar Kanununa göre bunların yerine verilecek yeni ikamet tezkerelerinden ilk kez alınan harcın yarısı alınmakta, ayrıca 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu gereğince cüzdan bedeli tahsil edilmektedir.  

İkamet tezkeremi kaybettim ne yapmam gerekiyor?

İkamet tezkeremin yırtılması veya yıpranması halinde ne yapmam gerekir?

İkamet tezkeresini tanzim eden makama müracaat ederek 492 Sayılı Harçlar Kanununa defter bedelini ödemek suretiyle yeni ikamet tezkeresi talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Oturma izni kimliği kaybolan yabancılar ne yapacak?

Oturma izni kimliği çalınan veya kaybolan yabancılar kimliği kaybettiği polis karakoluna giderek polisten zabıt tutturur bu evrakla göç idaresine gider ve yeni oturma izni kimliği talebinde bulunur. Kart ücreti 125 TL ödeyerek kimliği adresine gönderilir.

İkamet tezkeremi kaybettim ne yapmam gerekiyor?

İkamet tezkeremi kaybettim ne yapmam gerekiyor?” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın