Türkiye Giriş Yasağı sorgulama

Türkiye’den cezmo ödeyerek çıkış yaptım ne kadar giriş yasağım olacak?, Yabancıların Türkiye’ye giriş yasağı ne kadar nasıl bilinir? Türkiye giriş yasağı Giriş yasağına ilişkin tebligat, 9 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olan yabancılara Türkiye’ye giriş yapmak üzere geldiklerinde sınır kapılarındaki yetkili makam tarafından, 9 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında olan yabancılara ise valilikler tarafından yapılır. Tebligatta, yabancıların karara karşı itiraz haklarını etkin şekilde nasıl kullanabilecekleri ve bu süreçteki diğer yasal hak ve yükümlülükleri de yer alır.

Türkiye’ye Giriş Yasağı Kaç Yıl Verildi?

 1. 3 ile 6 ay arası ihlal  : 1 ay süreli giriş yasağı
 2. 6 ile 1 yıl arası ihlal  : 3 ay süreli giriş yasağı
 3. 1 ile 2 yıl arası ihlal  : 1 yıl süreli giriş yasağı
 4. 2 ile 3 yıl arası ihlal  : 2 yıl süreli giriş yasağı
 5. 3 yıldan fazla ihlal      : 5 yıl süreli giriş yasağı

Giriş Yasağı Nasıl Verilir?

Türkiye Giriş Yasağı sorgulama
Türkiye Giriş Yasağı sorgulama
 • Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, Türkiye dışında olup da kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.
 • Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.
 • Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.
 • Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıların Türkiye’ye giriş yasağı süresi bir yılı geçemez.
 • 56 ncı madde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 • Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği sebebiyle bazı yabancıların ülkeye kabulü Genel Müdürlükçe ön izin şartına bağlanabilir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın