Suriyeli mültecilerden bir çok kişi vatandaşlık aldı. Türkiye’de Suriyelilere ne şartlarda vatandaşlık verilmektedir. Suriye vatanaşı üşkemizde nasıl vatandaşlığa başvuru yapabilir. Suriye pasaportu ile Türk vatandaşlığı Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Suriye’li vatandaşların Türk vatandaşlığı olabilmesi için çeşitli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Suriyelilerin vatandaşlık başvurusu; Türk Vatandaşlığının kazanılmasında başvurular yurt içinde yerleşim yerinin bulunduğu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne, yabancı yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır.

Suriyelilere vatandaşlık şartları

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur. 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca: Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

Suriyelilere vatandaşlık nasıl alınır?

Başvuru sahiplerinde; Aile birliği içinde yaşama, Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.  Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. 

Suriyelilere vatandaşlık başvurusu, Suriyelilere istisnai vatandaşlık aşamaları, Suriyelilere vatandaşlık başvurusu işlemleri, Suriyelilere vatandaşlık başvurusu dilekçe Örneği, Türkiye’de doğan suriyeli türk vatandaşı olur mu?, Suriye vatandaşlığına geçmek istiyorum, Türk vatandaşı ile evli suriyeli vatandaş olur mu?, Suriyeliler nasıl Türk vatandaşı olur?


Suriyelilere vatandaşlık nasıl alınır?

Bir cevap yazın