Türkiye’de yabancı ülke vatandaşları nasıl sığınma talebinde bulunur, sığınma başvuruları hangi kuurmlar tarafından değerlendirilir? Türkiye’ye sığınma yapmak için gerekli koşullar ve şartlar hakkında nasıl bilgi alabilirim? Türkiye sığınma başvurumu kabul eder mi?. 1951 Cenevre Sözleşmenin kabulünden önce, yetersiz bir biçimde de olsa çeşitli mevzuatlarda mültecilerin ve göçmenlerin Türkiye‟ye girişlerine, kabullerine, vatandaşlığa alınmalarına, ikamet, iskan, çalışma ve sınır dışı edilmelerine yer verilmiştir. Örneğin 2510 sayılı İskan Kanunu‟nun 3üncü maddesinin üçüncü fıkrası mülteciyi, Türkiye’de yerleşmek amacıyla olmayıp, bir zorunlulukla geçici oturmak için sığınanlar, biçiminde tanımlamaktadır.

Türkiyeden iltica başvurusu nereye yapılır?

5682 sayılı Pasaport Kanunu‟nun 4üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “Umumiyetle mültecilerin ve iskân hakkındaki mevzuat dışında olarak yurt tutmak maksadıyla gelen yabancıların, pasaportları olsun olmasın Türkiye’ye kabulleri İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır.” hükmü yer almaktadır. 5683 sayılı Yabancılar Kanununun 17nci maddesinde ise “Siyasi nedenlerle Türkiye‟ye sığınan yabancıların ancak içişleri Bakanlığı‟nca müsaade edilecek yerlerde ikamet edebilecekleri” hüküm altına alınmıştır. Türkiye,1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne ililkin Cenevre Sözleşmesini, (1951 Cenevre Sözleşmesi) 29 Ağustos 1961 tarihinde 359 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylayarak kabul etmiştir. 

Sığınma başvurusu nasıl yapılır Türkiye

Türkiye kimleri mülteci olarak kabul eder?

Türkiye, söz konusu sözleşmenin 42nci maddesinde yer alan “Her Devlet, imza, tasdik veya katılım esnasında sözleşmenin 1,2,4,16,33 ve 36-46 maddeleri haricindeki maddeler hakkında kısıtlayıcı kayıtlar beyan edebilir” hükmü çerçevesinde, içerisinde bulunduğu bölgeyi göz önünde bulundurarak, mülteciliğin belirlenmesi yönünden öngörülen seçme hakkını kullanarak (coğrafi kısıtlama ile) yalnızca Avrupa‟dan Türkiye‟ye gelerek iltica etmek isteyen yabancıları sözleşme kapsamında mülteci olarak kabul edeceğini 359 sayılı Kanunla yayınladığı deklarasyonda belirtmiştir. 

Türkiye üzerinden başka ülkeye mülteci olarak gidebilir miyim?

Türkiye, 1 Temmuz 1968 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul ettiği 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Protokolünde de (1967 Protokolü) coğrafi kısıtlamayı muhafaza etmiştir. Türkiye, iltica ve sığınma işlemlerini düzenleyen “Türkiye‟ye iltica eden veya Başka Bir Ülkeye iltica Etmek Üzere Türkiye‟den ikamet izni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ( 1994 iltica Yönetmeliği), 30 Kasım 1994 tarih ve 6169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yasal bir temel üzerine oturtmuştur.

Sığınma ve Mültecilik Hakkında bilg için için ALO 157 yi arayabilirsiniz.

Şartlı İltica yapmanın faydaları nelerdir? Şartlı iltica yapanlar başka bir ülkeye giriş yapabilir mi? Şartlı iltica nedir, şartlı iltica nereye yapılmalıdır? Türkiye’de şartlı iltica başvurusu yapmak için nerelere müracaat edilmelidir. Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında verilen statüyü ifade eder.

Sığınma başvurusu nasıl yapılır?

Bir cevap yazın