Oturma izni iptali durumunda, ilgili kişiye bildirim yapılır ve belirli bir süre içinde Türkiye’yi terk etmesi istenir. İlgili kişi, iptal kararına itiraz etme hakkına sahip olabilir ve bu durumu göç idaresine başvurarak çözümlemeye çalışabilir. Türkiye’de oturma izni, belirli durumlarda iptal edilebilir.

İptal nedenleri, Göç İdaresi Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir. İşte bazı durumlar:

 1. İstenmeyen yabancı olarak kabul edilme: Yasalara aykırı davranışlar veya kamu düzenini bozucu eylemlerde bulunmak, kamu güvenliğine tehdit oluşturmak, kamu sağlığını tehlikeye atmak veya ülkenin milli güvenliğine zarar vermek gibi nedenlerle oturma izni iptal edilebilir.
 2. İzne esas teşkil eden koşulların kaybedilmesi: Oturma izni aldıktan sonra, izne esas teşkil eden koşulları kaybetmek (örneğin, çalışma izni alarak çalışan bir yabancının işini kaybetmesi) oturma izninin iptaline yol açabilir.
 3. Gerçeğe aykırı beyanlar: Oturma izni başvurusunda gerçeğe aykırı bilgiler vermek veya sahte belgeler sunmak, oturma izninin iptaline neden olabilir.
 4. Yasal süresi geçen oturma izinleri: Oturma izni sahipleri, oturma izninin geçerlilik süresini aşmamak kaydıyla ülkede kalabilirler. Ancak oturma izni süresi geçtikten sonra, izin sahipleri yasadışı olarak ülkede kalmış olur ve bu durum oturma izninin iptaline neden olabilir.
 5. Diğer nedenler: İlgili mevzuatta belirtilen diğer nedenlerle oturma izni iptal edilebilir. Bunlar arasında ciddi bir suç işleme, sağlık sorunları nedeniyle kamu sağlığını tehdit etme veya Türkiye’den uzun süreli çıkış yapmama gibi durumlar bulunabilir.

Oturum izni başvurunuzun kabul edilmesi devam edecek anlamına gelmez. Amacı dışında oturma izni kullanan yabnacıların ikamt izni – oturum izinleri iptal edilebilir. Türkiye’de oturma izni ile kalan yabancı ülke vatandaşlarının oturma izni kimlikleri bazı durumlarda iptal edilmektedir. Oturma izni iptali kanun kapsamında uygulanmaktadır. Bir yabancının kimliğinin iptal edilmesinin çeşitli şekillleri vardır. İkamet izni kimliği alnırken bu kimlik ile çalışılması kanunen yasaktır ve para cezası uygulanmaktadır. Oturma iznin iptal edilmesi için bazı kuralların ihlal edilmesi gerekmektedir. Bir yabancının oturma izni iptal edilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Oturma izni İkamet kimliği neden iptal olur?

İkamet izni başvurunuzu kullanırken ne için aldığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir. Turizm amaçlı ikamet izni ile çalışılması yasaktır. Çalışma izni yaparak çalışabileceğinizi unutmayınız.

 • Yabancılar bir işyerinde çalışırken yakalanırsa
 • Göç idaresine verdiği adreste bulunmazsa
 • Adres yerleşim belgesi yoksa
 • Fuhuş veya kons yaparken yakalanırsa
 • Herhangi bir suça karışırsa
 • İkamet izni aldıktan sonra bir yıldan fazla yurt duşında bulunursa

Oturma izni iptal oldumu nerden öğrenirim?

ikamet izni neden iptal olur

Oturma izni iptal sebepleri. Oturma izninizin iptal olup olmadığını öğrenmek için 157 yi arayabilirsiniz. Yukarıda şartları ihlal etti iseniz ve hakkınızda bir işlem yapıldıysa ikamet izni iptal edilmiş olabilir. Oturma izni iptal edildi mi diye merak ediyorsanız Yimer’i arayabilirsiniz. Oturma izniniz sizin haberiniz olmadan da iptal edilebilmektedir. Adresinizde resmi kaydınız yoksa oturma izni iptal edilir. Ikamet iznini kim iptal eder?, oturma izni iptal olanlar ne yapmalı, Yabancı oturma izni nasıl iptal edilir, 32. maddede aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması, Oturma izni iptal edilir Mi, İkamet izni iptal edilenler, Göç İdaresi oturma izni iptali, Kısa dönem ikamet izni iptali, Oturma izni iptal etmek istiyorum,

Alış amacı dışında ikamet izni kullanan yabancıların ikamet izinleri iptal edilmektedir. Mesela turizm amaçlı ikamet izni ile çalışılması yasaktır. Veya verdiğiniz adreste ikamet etmiyorsanız oturma izniniz iptal edilebilmektedir. İkamet izninizi ne amaçla aldı iseniz o alanlarda kullanmanız gerekmektedir.

Oturma İzni hangi durumlarda İptal edilir?

Oturma İzni hangi durumlarda İptal edilir?” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın