İkamet izni kartının kaybolması, çalınması, hatalı olması veya yıpranması hallerinde ikamet izni belgesi yeniden düzenlenir. İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hâllerinde ikamet izin belgesinin ücreti tam; bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır. Karakol aracılığıyla kayıp tutanağı tutturulmalıdır.

Sonra kayıp tutanağı, biyometrik fotoğraf ve adres kayıt sistemine kayıtlı olunduğunu gösteren belge ile beraber ikamet edilen ildeki İl göç İdaresi Müdürlüğü’ne gidilmelidir. İllerin uygulamalarında farklılıklar olabileceğinden belirtilen bu evraklar haricinde farklı belgelerde istenebilir.

İkamet izni kimliğim kayboldu ne yapmalıyım?

Bir cevap yazın