Türkiye’den deport oloan yabancıların tekrar Türkiye’ye girebilmesi için çeşitli yöntemler vardır. Bazı yapancıların Türkiye’den kısa süreli girş yasağı almaları durumunda veya büyük bir suçu olmadığı zamanlarda çalışma izni ile deport kaldırılabilir. Özel meşruhatlı vize alınırsa Türkiye’ye giriş yapma hakkını kazanabilirsiniz. Türkiye’den ceza parası ödemeden çıkan yabancılara Çalışma İzni davetiyesi gönderilerek geri gelmesi sağlanabilir. 

Deport Kodu ile Deport Sorgulama

Türkiye’den Neden Deport Oldun nasıl öğrenebilirim?

 • (Değişik: 3/10/2016-KHK-676/36 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir.
 • 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (m.54/1-a),
 • Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ),
  Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h),
 • Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler (m.54/1-ı),
 • İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
 • İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),
 • İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (m.54/1-j).
  (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d),
 • Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
 • Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç),
 • Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar (m.54/1-c),
 • Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar (m.54/1-i),
 • Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e),
Deport edilen yabancı Nasıl Geri gelebilir?

Deport olanlar tekrar Türkiye’ye gelebilir mi?

Özel meşruhatlı vize çalışma izni vizesi olabilir veya öğrenci olarak giriş yapılabilir. Türkiye’den deport kaldırmak için çalışma izni davetiyesi gönderebilir. Türkiye’de yabancı kanunlarına bakılarak çalışma izni ile yabancı Türkiyeye gelebilir. Türkiye’den ceza parası ödemeden çıkan yabancılara Çalışma İzni davetiyesi gönderilerek geri gelmesi sağlanabilir. Deport olan yabancıya çalışma izni başvurusu yapılabilmesi için Türkiye’den noter onaylı taahhütname ile birlikte çalışma izni davetisi hazırlanır ve belirli süreli iş sözleşmesi yapılarak yabancıya gönderilir. Ülkesinde bulunan yabancı bu evraklarla Türk Konsolosluğuna giderek referans numarası talep eder bu numara ile çaşlışma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Deport edilen yabancı nasıl geri gelebilir?

Bir cevap yazın