Yabancıların çalışma izni nasıl alınır? Yabancılara çalışma izni almak kaç para? Çalışma izni muafiyeti nedir? Çalışma iznini kimler alabilir? Yabancılara çalışma izni kaç para Yabancılar için çalışma izni Nasıl ALINIR Yabancı uyruklu çalışma izni çalışma izni sorgulama e-devlet yabancı çalışma izni e-devlet Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar 2022 Yabancı Çalışma izni sorgulama Çalışma izni SORGULAMA

Yabancıların çalışma izni kanunu nedir?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu 6735 sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin (4). Fıkrası uyarınca halen uygulanmakta olan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği Turkuaz Kart Yönetmeliği Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliği 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. 

Çalışma İzni almasına gerek bulunmayan yabancılar kimlerdir? 

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi çerçevesinde Mavi Kart almış olanlar veya almaya hak kazananlar, Başka bir devlet vatandaşı olmakla birlikte aynı zamanda Türk vatandaşı olanlar (5718 sayılı Kanun md.4,

Çalışma izni muafiyeti olan yabancılar kimlerdir? 

Yabancılar için çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun Geçici 1. Maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 6735 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümleri halen yürürlükte bulunan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Muafiyetler” başlıklı 55 inci maddesinde belirtilen yabancılar çalışma izni muafiyeti kapsamındadır.

İkamet iznine sahip olmak yasal çalışabilmek için yeterli midir? 

Hayır. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur.

Yabancı çalışma izni totomasyon sistemine giriş >> Yabancıya çalışma izni yapma 

Ybancılara Çlaışma İzni Ev Hizmetleri İçin Gerekli Evraklar 

Ev hizmetlerinde yabancı çalışma izni için yabancı ülke vatandaşını çalıştırmak için çalışma izni yapılması gerekir. Çalışma izni Çalışma Bakanlığının sitesi üzerinden online olarak yapılabilmektedir. Bu çalışma izninin yapılabilmesi için ise yabancıya çalışma izni yapacak kişiden istene bazı evraklar gereklidir; E-İmza, Kimlik Fotokopisi, Belirli Süreli İş Sözleşmesi, E devlet bilgileri, Çalışma izni yapılacak kişi yaşlı ise çalışma izni yapacak kişi başka adreste oturuyorsa yerleşim yeri belgesi ve kimliği gereklidir. Yabancının çalışma izni için hazırlayacağı belgeler ise; Pasaport fotokopisi, Oturma izni kimlik belgesi, Adres, Kişisel bilgiler, yerleşim yeri belgesidir.

Yabancı Çalışma izni ne zaman onaylanmaktadır?

Yabancının çalışma izni genel olarak 7 ile 30 gün içinde şartlar uygun ise onaylanmaktadır. Sisteme girilen evraklardan başka eksik evrak istenirse Çalışma Bakanlığı personeli tarafından mail yolu ile iletilmektedir. Bu eksik evrak tamamlanıp tekrar sisteme yüklenir. Yeniden beklenmeye başlanır.

Türkiye’de yabancının çalışma izni alması

Türkiye’ye gelerek turizm amaçlı bir ikamet izni almış olan kişiler bir iş yerinde (kadın ise) ev hizmetlerinde de çalışma izni alabilir. Öncelikle Ev hizmetlerinde çalışacak bir yabancının çalışabilme şartı şudur? Çalışacağı evde bebek, çocuk, yaşlı veya hasta olması önemli bir kuraldır. Eğer bu şartlar uygunsa yabancı çalışma iznine başvurabilir. 

Yabancılar için çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

Bir cevap yazın