Ülkemize seyahat etmek isteyen ve Türkiye’de ikamet izni almak veya turizm amaçlı ülkemize gelmek isteyen Arjantin Vatandaşlarına vizeden muaftır. Arjantin vatandaşları ülkemizde vizesiz 90 gün kalabilir. Türkiye’de Cumhuriyeti vatandaşları da Arjantin’e vizesiz gidebilirler. Arjantin ile 31 Ağustos 1992 yılında yürürlüğe giren vize muafiyet anlaşması çerçevesinde, geçerli tüm pasaport hamili Türk ve Arjantin vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli ve turistik amaçlı seyahatlerde karşılıklı olarak vizeden muaftırlar.

Arjantinlilere oturma izni için gereken evraklar

  1. Oturma izni başvuru formu. E İkamet Gov Tr adresinden alınır.
  2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
  3. Dört adet biometrik fotoğraf
  4. Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (gerekli görülürse istenir)       
  5. Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge. Veya Noter onaylı kira kontratı.
  6. Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  7. kili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  8. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
  9. Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  10. Özel sağlık sigortası

Arjantin Vatandaşlarına İkamet İzni Fiyatları

Arjantin Vatandaşlarına Türkiye'de oturma izni

Türkiye ‘ye vize almadan turizim amaçlı giriş hakkına sahip olan Arjantin vatandaşı ikamet izni alarak 1 yıl oturma izni alabilir. Arjantinlilere oturma izni fiyatları; Sağlık Sigortası; 800 ₺, Kart aidatı; 125 ₺, Harç ödemesi 80 $, Noter kira kontratı onayı 72 ₺, 4 foto Kimlik için 30 ₺ gibi çeşitli giderleri öderler. Oturma izni başvuru anında alacağınız formun üzerinde vergi dairesine ödeyeceğiniz harç fiyatları yer alacaktır. Hukuki olarak bir sorunu olmayan Arjantin Vatandaşlarına kısa süreli ikamet izni (1 yıl) verilmektedir. İkamet izni vermeye ve onaylamaya yetkili kurum Göç İdaresidir.

Türkiye’den Arjantine Davetiye Nasıl Gönderilir?

Arjantin vatandaşına davetiye mektubu göndermek isteyen Türkler herhangi bir notere giderek davet edeceği kişinin kişisel bilgileri ile bir taahhütname yazdırarak bu davetiyeyi davet edeceği kişiye gönderir. Davet mektubunun içeriği kısaca su şekildedir; yukarıda adı soyadı yazan kişiyi Türkiye ‘ye davet ediyorum. Türkiye’de kalacağı sürede yeme, içme ve barınma ihtiyaçları tarafıma aittir, maddi gücümün ve gelirimin buna uygun olduğunu taahhüt ederim… kısaca daveti mektubu örneği böyle olmaktadır. Zaten noter buna benzer mesajı daha iyi bir şekilde yazacaktır.

Arjantin Vatandaşlarına Türkiye’de Oturma İzni

Arjantin Vatandaşlarına Türkiye’de Oturma İzni” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın