Avrupa Birliği vatandaşı sayılan Almanlar, Türkiye’de rahatlıkla ikamet izni alabilirler. Yasal olarak Türkiye’ye giren ve vize ihlali yapmayan Alman vatandaşlarına oturma izni hakkı verilir. Vize süresi bitmeden oturma izni randevusu almanız gerekmektedir. Almanya vatandaşına nasıl oturum alınır?, Almanyalılara süresiz oturum için ne gerekiyor?, Hem Alman hem Türk vatandaşı olunabilir mi?, Alman vatandaşı için oturum izni nasıl alınır?, Türkiye’de Almanlara ikamet izni, Almanya Türkiye oturma izni, Almanya vatandaşına ikamet izni fiyatları.

Alman vatandaşına ikamet izni alma

 • İkamet İzni Başvuru Formu (Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi (Kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir işlem gören sayfalar) (Belgenin aslı randevu gününde yanınızda bulunmalıdır.)
 • Dört (4) adet biometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biometrik olmalıdır.)
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare başvurandan destekleyici belge isteyebilir.)
Almanya vatandaşı oturum izni için gerekli belgeler
 • İkamet harcı ve kart bedelinin ödendiğini gösterir belgeler/makbuzlar
 • Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
 • Özel sağlık sigortası (Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz!)
 • Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge (Adres kayıt sistemine kayıtlı olunması halinde)
 • İl/ilçe nüfus müdürlüklerinden alınacak e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü veya e-devlet sisteminden (www.turkiye.gov.tr) alınacak “Yerleşim Yeri Belgesi”) Kalınacak Yeri Gösterir Belge
 • Kendi evinizde kalıyorsanız, tapu fotokopisi; (Uzatma başvurularında “yerleşim yeri belgesi” yeterlidir.)Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, kira sözleşmenizin noter onaylı örneği;
 • Otel vb. konaklama yerlerinde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeler;
 • Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
 • Üçüncü kişinin yanında kalıyorsanız, yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (Yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü)

Alman vatandaşına oturum izni başvuru

İnternet üzerinden online olarak Almanya vatandaşına ikamet izni alınabilmektedir. Almanyalıların turizm amaçlı ikamet izni almaları oldukça kolaydır. Oturma izni alan Almanlara ayrıca çalışma iznide yapılabilir.

Almanya vatandaşı oturum izni için gerekli belgeler

Bir cevap yazın