Zavot sığırı Türkiye’de yetişen yerli bir sığır türüdür. Zavot sığırları beyaz renkli bazende açık sarı renkli olanlarıda vardır. Zavot ineklerin vücutları orta irilikte olup sağlam yapılı olarak bilinmeketdir. Zavot sığırlarının hem dişi hemde erkek olanları boynuzludur. Zarot sığırlanı doğum yaptığı zaman buzağı ağırlığı Erkekleri en fazla 27-28 kg, Dişileri ise 24 – 25 kg ağırlığında olabilmektedir. Zavot sığırının süt verme oranı; 2300 – 3300 Lt. / Laktasyon. Süt yağı verme; % 3,5 – 4,5 arasıdır.

Zavot sığırı

Zavot Sığırı Nerelerde Yetiştirilir? Kars ve Ardahan illerinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır. Savot sığırlarında danızlık yaşı ise erkeklerde; 25 – 36 ay arasında, dişilerde damızlık yaşı ile; 17 – 27 ay arasında değişiklik göstermektedir. Bölgenin zor koşullarına iyi uyum sağlamış, meralardan yararlanma yeteneği yüksek bir ırktır. Besi yeteneği ve et kalitesi en iyi olan bir yerli sığırımızdır.

zavot sığırı

Zavot ineği ne kadar süt verir? Laktasyon süt verimi 1600 ile 2000 kg.

Büyükbaş hayvanlar arasında sığır cinsi, örneğin, süt sığırı olarak da bilinen inekler, süt üretimi için yetiştirilen hayvanlardır. Süt sığırları çeşitli ırklara ait olabilir ve süt verimleri ırka, genetik özelliklere, bakım koşullarına ve beslenmeye bağlı olarak değişir.

Ortalama olarak, sağlıklı bir süt sığırı günde ortalama 20 ila 40 litre süt verebilir. Ancak, bu miktar büyük ölçüde hayvanın bireysel özelliklerine ve süt verimine bağlıdır. Süt sığırlarının süt verimini artırmak için beslenme, bakım ve sağlık durumlarına dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca, bu tür bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için yerel yetkililer veya tarım uzmanlarından doğrulama yapmak daha uygundur.

Zavot sığırı ne kadar süt verir?

Bir cevap yazın