Türkiye’nin 7 bölgesinde yaşayabilen kargaların en çok merak edilen kısmı karkaların kaç yıl yaşadığıdır. Bir karda ortalama ne kadar kaşar? diye bir soru sorulduğu zaman 300 yıl yaşadığına dair söylentiler bulunmaktadır. Bazı bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonrasından bunun sadace bir fantezi olduğu ortaya çıkmıştır. Bir karganın ortalama ömrü en fazla 30 yıl ortalama ömrü ise 15 yıl aralığında seyretmektedir. Birde kargaların beceriksiz ve akılsız olduğuna dair ayrıca bir söylenti vardır; buda kesinlikle yalandır. Kargaların kendine has üstün yetenekleri vardır. Kargaların taklt yeteneği bulunmakatdır. 21. yy da bir karganın ömrü en fazla 30 – 40 yıldır.

Kargalar hakkında bilgi istiyorum?

Kargalara yıllarca kulaktan duyma aptal hayvan denmesine bakmayınız. Özellikle kara kargaların aletleri kullanabilme kabiliyeti vardır. Uzun zaman önce yapılan bir bilimsel deneyde bir şişenin içindeki solucanı bir tel raçasını eğip kaca şekline getirerek canlıyı şişeden çıkarıp yemiştir. Kafızaları ve sosyal ilişkileri kuvvetlidir. Bulduğu bir kabuklu bir yemişi nasıl kırıp içindekini yiyeceği hakkında çok yönlü planlar yapıp onu parçlayıp yeme kabiliyeti çök büyük önem arz etmektedir.

Karga Sesinin Efsanesi Hakkında

Kara karga motifi efsânelerde genellikle kötülüğün simgesi olarak işlenmiştir. İlençli Kargalar efsânesinde de dış görünüşlerin büyük ölçüde iç duyguları da yansıttığını vurgulayarak, Tanrı’nın hiçbir kötülüğü cezasız bırakmayacağı duygusunu yerleştirmeği amaçlamıştır.

Efsâneye göre: Evren Tanrı tarafından yaratıldıktan sonra, sıra canlılara ömür biçmeğe gelmiş. Tanrı, insandan başka bütün canlı varlıklara belli sürelerle birer ömür biçmiş. İnsanoğlunu en sona bırakmış. Efsâne bu ya; Tanrı insanoğlunu kendine en yakın varlık olarak kabul ettiği için en sona bırakmış. Çünkü Ulu Tanrı’nın gönlü, insanoğlunun kıyamet gününe kadar ölüm uykusuna yatmasına bir türlü razı değilmiş. Bunun üzerine Tanrı, insanoğluna yetmiş yıllık bir ölüm süresi biçmiş. Ölen bir kimsenin yetmiş sene yattıktan sonra tekrar dirilmesini ve kıyamet gününe kadar yaşam sürmesine karar vermiş.

kargalar hakkında kısa bilgi

Tanrı bu kararını gömütlükte yatanlara duyurması için kargayı görevlendirmiş. Kara karga gömütlüğe gidip, ölülere Tanrı’nın buyruğunu şöyle duyuracakmış: “-Gak gak gak!.. Ey kişioğlu, yerinde tam yetmiş yıl yat. Yat da, yetmiş yıldan sonra ayağa kalk. Böylece sevdiklerine kavuş” diyecekmiş. Ne var ki, kara karganın rengi gibi içi de kara ve kötülüklerle doluymuş. O tanrının buyruğunu iletmek için, gömütlüğe gitmiş gitmesine. Amma, Tanrı’nın buyruğunu değiştirerek, ölülere şöyle duyurmuş: “-Gak gak gak!.. Ey insanoğlu, yerinde tam yetmiş yıl yat. Yat da, sonra yerin dibine bat…” demiş. Böylece, insanların kıyamet gününden önce dirilme umutları tamamen yok olup gitmiş.

Bunun üzerine, buyruğunu değiştirerek insanlara duyuran kargaya Tanrı çok öfkelenmiş. Sonra da ona çok şiddetli bir ceza vermiş. Kargaların yazın ağustos ayında boğazlarının delinmesini ve içtikleri suyun kursaklarına inmemesini buyurmuş. İşte kargaların yazın, acı, boğuk ve yanık yanık ötmelerinin sebebi de buymuş.

Kaynak: 15.08.2014 tarihinde AKÜ Afyonkarahisar Kütüğü kitabından alınmıştır.

Bir karganın ömrü kaç yıldır?

Bir karganın ömrü kaç yıldır?” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın