Sınır dışı kararının iptali dava açma

Türkiye’nin kanunlarına göre vize ihlali yapan veya oturma izni red olanlar ile ülkeye kaçak girenler yakalandığı zaman terke davet yazısı kendilerine tebliğ edilir. Yabancının terke davet yazısını aldıktan sonra yasalara uygun bir şekilde ülkeyi terk etmesi gerekir. Yine çeşitli sebeplerle terke davet yazısına itiraz edilebilir. Genellikle bir avukat aracılığı ile terke davet yazısına itiraz ederek kalmaya devamedebilirsiniz. Terke davet için yürütmeyi durdurmak için avukarlar aracılığı ile dava açılabilir.

Terke Davet Nedir?

Türkiye’den çıkış için süre tanınan kişilere, hiçbir harca tabi olmayan Çıkış İzin Belgesi verilir. Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir. Süresi içinde Türkiye’yi terk etmeyen yabancılar, idari gözetim altına alınır. Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan durumlardan birinin veya bir kaçının oluşması durumunda, YUKK’nun 55 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, valiliğin sınır dışı etme kararı alması zorunludur. Aşağıda sayılanlar YUKK’nun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kimseler olup haklarında sınır dışı etme kararı alınır.

Türkiye'yi terke davet yazısına itiraz etme
terke davet

Terke Davet Kaç Gün?

Çıkış için eline evrak verilen yabancılar genelolarak 10 gün veya 14 gün içinde ülkeyi terketmek için evrak imzalamış sayılırlar. Bu süre içinde ceza paranızı ödeyerek ülkenizi terkedebilirsiniz. Ülkeye terk etmeyecek iseniz dava açmanız gerekmektedir.

Terke Davet ve Sınırdışı olma sebepleri

 1. 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler (m.54/1-a),
 2. Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar (m.54/1-b),
 3. Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar (m.54/1-c),
 4. Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar (m.54/1-ç),
 5. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar (m.54/1-d),
 6. Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler (m.54/1-e),
 7. İkamet izinleri iptal edilenler (m.54/1-f),
 8. İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler (m.54/1-g),
 9. Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler (m.54/1-ğ),
 10. Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler (m.54/1-h),
 11. Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler (m.54/1-ı),
 12. Uluslararası koruma başvurusu reddedilenler, uluslararası korumadan hariçte tutulanlar, uluslararası koruma başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusunu geri çekenler, uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılanlar, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra 6458 Sayılı Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar (m.54/1-i),
 13. İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar (m.54/1-j).
  k) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 md. ; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 md.) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın