Çalışma İzni 9 a bendi rendi açıklaması

Yabancıların çalışma izni 9a bendi sebebi ile red olabilmektedir. 9 a bendi çalışma izni reddi nedemektir. 9 a bendi sebebi ile red olanlar aşağıdaki maddelere bakarak neden red aldığını anlayabilir ona göre itiraz dilekçesi yazabilirler. Yabancıların çalışma izni 9a bendi reddolanlar için itiraz dilekçesi yazılabilmektedir.

9 a bendi çalışma izni reddi

  • a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
  • b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
  • c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
  • ç) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
  • d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan,
  • e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
  • f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,
  • g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
  • ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
  • h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan, başvurular reddedilir.

Yabancıların yurt içi veya yurtdışında yaptıkları çalışma izni başvurları 9a bende ile red olabilir. Bu tür durumlarda neler yapacaksınız 157 yi veya ALO 170 i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Bunları da sevebilirsiniz

Çalışma İzni 9 a bendi rendi açıklaması” için 2 yorum

Bir cevap yazın