Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş

Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:

Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı: (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)

Destekleyicinin ölüm belgesi: Bu belgeler Türk makamlarından (il/ilçe nüfus müdürlükleri) alınmışsa e-imzalı/imzalı
ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın