Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları iin Fransa ikamet izni veriyor mu? Fransa’da oturma izni almak için neler gerekli ve Fransa oturma izni kaç günde çıkmaktadır. Fransa’da ev alana oturma izni, Fransa’da çalışma izni ile oturma izni, Fransa’da öğrenci ikameti ile oturma izni, Fransa’da evlilik ile oturma izni, Fransa’da mülk alana oturma izni çıkması için hangi evrakların bulunması ve nasıl başvuru yapılması gerekir. Türkler için Fransa’da oturma izni başvruusu hakkında bilgileri derledik. Türkler için adan zye Fransa oturma izni yöntemleri nelerdir?

Fransa’da oturma izni için ne yapmak gerekir?

Yabancılar Fransa’da nasıl oturma izni alır? Fransa’da yabancılara oturma izni alınabilmektedir. İlk önce yapmanız gereken şudur; Fransa’da ne olarak oturma izni almak istiyorsunuz. Yani mülk alarak mı? evlilik yolu ile mi veya işkurarak mı? bunlara karar vermeniz gerekmektedir. Fransa hükümeti yasalara göre uygun şartları taşıyanlara elbette oturma izni vermektedir. Bilindiği üzere Fransa’ya Türk vatandaşları için söylüyoruz shengen vizesi gereklidir. Yani Fransa’ya gitmek için bu vizenin olması şarttır. Aksi taktirde Fransa’ya gidilemez. O halde ilk yapmamız gereken Fransa’ya vize başvurusu yapmaktır. Fransa’da oturma izni almak için;

Fransa'da Türk vatandaşlarına oturma izni alma

Fransa oturum izni için gerekli belgeler?

Fransa ikamet izni alma; Avrupa Birliğine göre üçüncü taraf ülkelerden çıkış yapmış yabancılar için iki ana vize kategorisi vardır:
Birincisi; 90 gün veya daha az kalış sürelerinde geçerli kısa süreli kalış vizeleri (Schengen vizesi) İkincisi; Fransa’da 90 günden fazla kalış sürelerinde geçerli uzun süreli kalış vizeleri. Sizlere aşağıda belirtilen iki vizeden biri verilecektir.

 1. doğum belgeleriniz,
 2. evlilik kayıt örneğiniz veya evlilik cüzdanınız veya boşanma belgeniz,
 3. eşinizin vefat kayıt örneği veya ölüm belgesi,
 4. sertifika ve diplomalarınız…
 5. eski işverenlerinizin referans mektupları, gerçekleştirdiğiniz işleri belirten bir dosya, vb…
 6. aşı karneniz ve sağlık dosyanız (reçeteler, klinik muayene sonuçları, radyografi filmleri, vb.),
 7. sürücü belgeniz.

Fransaya’ya belge götürürken nelere dikkat edilir?

Bazı yabancı menşeli belgeler Fransız idari makamlarına sunulabilmeleri için öncelikle belgenin düzenlendiği ülke yetkili makamlarınca yasallaştırılmalıdır (yasallaştırma imzanın, belgeyi imzalayan kişinin sıfatının ve gerektiğinde bu belgede bulunan mühür ya da kaşenin gerçekliğini doğrulama işlemidir). Eğer orijinal belgeler Fransızca değilse, bazılarının yetkili veya yeminli bir çevirmen tarafından Fransızcaya çevrilmiş kopyalarını temin etmeniz gerekecektir. Bu çeviri
yasallaştırma işlemleri başlatılmadan önce yapılmalıdır. Çeviri bedeli tarafınızdan ödenecektir. Yeminli çevirmen Yargıtay veya İstinaf mahkemesi tarafından yetkilendirilmiştir, Çevirinin orijinal belgeye göre doğruluğunu ve uygunluğunu
kaşesini basarak ve imzasını atarak onaylar.

Fransa’da Yabancılara Oturma İzni Başvurusu Koşulları

Fransa her sene Avrupa Birliğine göre üçüncü taraf ülkelerden çıkış yapan, dünyanın her köşesinden gelen ve niyetleri ulusal yurt topraklarında kalıcı olarak yerleşmek olan 100.000’in üzerinde yabancıyı ağırlıyor. Çok zengin bir tarih ve kültüre, bin yıllık köklü bir geçmişe sahip bir ulus Fransa, Fransızların yürekten bağlı oldukları temel değerlerin ifadesidir.

Değerler tüm ülkelerde mevcutturlar ve toplum içerisinde birlikte yaşamayı sağlarlar: bazıları evrenseldir, tüm insanlığın ortak değerleridir, bazıları ise bir ülkenin kültürüne özgüdür, belli bir yurt toprağı üzerinde ortak bir tarihin sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Değerler ortak kurallar etrafında birleştirdikleri farklı kökenli kişilere uygulandıklarında daha bir önem kazanırlar. Türklere Fransa’da orturum alma izni.

Bu değerler Fransa Cumhuriyetinin simgesi sloganda mevcutturlar: Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik. Bu değerler ayrıca laikliği de içerirler. Her bir bireyin, Fransız yurttaşlarının olduğu kadar Fransa’da yerleşik veya geçici olarak bulunan her bir kişinin uyması gereken yasada yorumlanan prensiplerin karşılığıdırlar. Yasalar halk tarafından seçilmiş demokratik
kurumlarca benimsenirler. Kurumlar yurttaşlarla gündelik yaşam arasındaki ilişkiyi bu değer ve ilkeler temelinde düzenlerler.

Söz konusu olan sadece soyut kavramlar değildir: bu değerlerin yurttaşların ve ülke sakinlerinin hakları ve yükümlülükleri yoluyla gündelik yaşamı etkileyen pratik sonuçları vardır. Fransa vatan topraklarında kalıcı olarak yerleşmek isteyen yabancılara gösterilen konukseverliğin kalitesine büyük önem veriyor. Cumhuriyete uyumu öngören, kişiye özel bir süreç tasarlanmış olmasının nedeni budur. Bu yol her bir bireyin Fransa’da yaşayan herkes için geçerli olan haklar ve yükümlülüklere adapte olmasını sağlar.

Fransa’da oturma izni aldım aracımı götürebilirmiyim?

Aracınız aktarım işlemleriyle gümrükten çekildikten sonra size şu belgeler verilecektir:
gümrük beyannamesinin bir kopyası,
ikametgah senedi,
verildiği tarihten itibaren 4 aylık bir süre içerisinde aracın valiliğin ilgili servisleri nezdinde tescilini
sağlayan 846 no.lu sertifika.
Vergi ve harçları ödediğinizi kanıtlayan bu belgeler aracınızın tescilinin yapılacağı valiliğe sunulmalıdır. Ülke içinde normal ikamet adresinize yerleşmenizi izleyen bir ay içerisinde aracınızın tescil kaydı değişikliğini araç tescil işlemlerinden sorumlu bir valilik nezdinde gerçekleştirmeniz gerekecektir.

Fransa’ya geldim nasıl oturum izni alabilirim?

İşlemler OFII nezdinde gerçekleştirilecektir. VLS-TS belgeniz ancak OFII tarafından onaylandıktan sonra oturma izni değeri kazanır. Bu işlemleri sonuca ulaştırmanız için Fransa’ya vardığınızda şunları yapmalısınız:

 1. size vizeyle birlikte teslim edilmiş olan «OFII onay talebi» formunu doldurmak;
 2. bu formu Fransa’daki ikamet adresinizin bağlı olduğu OFII bölge müdürlüğüne taahhütlü postayla
 3. göndermek;
 4. gönderinize pasaportunuzun aşağıdaki bilgileri içeren sayfalarının kopyalarını eklemek:
 5. kimlik bilgileriniz,
 6. sınır güvenliği polisinin kaşesi,
 7. size verilmiş olan vize,
 8. duruma göre sağlık sertifikasının kopyası.


Fransa oturma izni hnagi siteden alınır? OFII bu belgeleri teslim aldığında dosyanızı kaydedecek ve formda belirtmiş olduğunuz adrese dosyanızın kayıtlara girdiğini doğrulayan bir yazı gönderecektir (normal postayla). Bu noktada OFII sizi davet edecek ve pasaportunuza güvenlik pulu yapıştıracak ve tarih kaşesi basacaktır. Fransa oturma izni başvurusu Bu pul vizenizin geçerli olduğu süre boyunca oturma izni değerindedir. Sizden https://www.timbresofii.fr internet sitesinden satın alabileceğiniz bir sanal pul veya tütün ürünleri büfelerinde satılan damga pulları yoluyla bir harç ödemeniz istenecektir. VLS-TS vizenizin geçerliliği sona erdiğinde ve Fransa’da kalmak istiyorsanız, uzun süreli kalış vizenizin geçerliliğinin sona erişinden itibaren 2 ay içerisinde valilik nezdinde bir oturma kartı başvurusunda bulunmalısınız.

Fransa’da Türk vatandaşlarına oturma izni

Fransa’da Türk vatandaşlarına oturma izni” üzerine 2 düşünce

Bir cevap yazın