İran vatandaşlarına çalışma izni alma

İran vatandaşlarının Türkiye’de çalışma izni; Türkiye’de bulunan ve kendisine çalışma izni yapılacak yabancıda aranan şart ikamet izni kartının olmasıdır. İran vatandaşının oturma izni kimliğivar ise çalışma izni başvuru hakkıda vardır. Çalışma izni için işveren tarafının bazı evrakalrı hazılrması gerekmektedir. İranlıya çalışma