Türkiye’ye ailesi ile girişyapmış olan 0-17 yaş arası bütün çocuklara ve bebeklere de ikamet izni almak gerekmektedir. Pasaport ile Türkiye2ye giriş yapan yabancıların çocuklarıda kendileri gibi oturma izni almalıdır. asaport veya pasaport yerine geçen belgeden ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, onaylı doğum belgesi istenir. – Anne veya babadan birisinin bulunmaması durumlarında onaylı muvafakatname istenir. (Ebeveynlerden birinin ölümü halinde diğer eş onaylı ölüm belgesi ibraz etmelidir.) – Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir. (Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. 

Yabancı Çocuklara Oturma İzni Alınır Mı?

Türkiye’ye gelen her yabancı oturma izni almak zorundadır. Çocuklara ikamet izni fiyatları; 125 ₺ 40 ₺ ilk girş vize harcı alınan ülke vatandaşı iseniz 758 ₺ de önemeniz gerekmektedir. Göç İdaresi size gerekli bilgiyi randevu gününde verecektir.

Çocuklara ikamet izni almak gerekir mi?

Bebek ve Çocuklar dahil. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması veya taraf olunsa dahi belgede Apositille şerhi olmaması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk/elçilik onayı ve Dışişleri Bakanlığı/bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.) – Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği onaylı muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek noter onaylı taahhütname aranır. 

Çocuklara ikamet izni almak gerekir mi?

Çocuklara ikamet izni almak gerekir mi?” üzerine bir düşünce

Bir cevap yazın