Polonya Hakkında Bilgiler

Polonya’ya gitmek isteyenlere polonya hakkında bilgiler vermeyi amaçlamaktayız. Polonya Cumhuriyetinin başkenti Varşova’dır. Polonyanın 39 milyona yakın bir nüfusu vardır. Polonya yüzölçümü 312.685 km2 dir. Polonya’nın para birimi; Zloti’dir. Polonya’nın konuştuğu dil ise; Lehçe’dir. Polonya dini inancı nedir? Polsa nasil bir ulke? Polonya neyi ile ünlü? Polonya nasıl bir ülke Polonya Polonya ekşi Polonya ekonomisi Polonya nüfus dağılımı Polonya halkı.

Polonya ülkesi hakkında kısa bilgiler

Polonya’nın Etnik Yapısı: %99 Leh, ayrıca Alman, Belarus ve Ukraynalı azınlıklar. Polonyanın üye olduğu kuruluşlar ise; Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, IAEA, ILO, IMF, KEİ (gözlemci), NATO, AGİT, DTÖ, CEI, Weimar Üçlüsü, Altılı Grup (Group of Six), Vişegrad Dörtlüsü (V-4)

Polonya hakkında kısa bilgiler

Polonya’ya nasıl vize alabilirim?

Polonya 30 Mart 2008’de AB’nin Schengen vize rejimi uygulamasına katılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda Polonya’ya gitmek için shengen vizesi gereklidir. Polonya’ya vize başvurusu aracı vize firmaları tarafından yapılmaktadır. Polonya’ya çalışma izni başvurusu yapmak isteyenler ise Polonya’nın Türkiye’deki resmi konsolosluğuna veya aracı kurumlara başvuru yapacaktır.

Polonya Nasıl Bir Ülkedir?

Polonya shengen bölgesine girmiş bir ülkedir. Polonya hakkında bilgiler ise şu şekilde dir.

 • Polonya para birimi: Zloti
 • Polonya nüfusu: 39 milyon
 • Polonya etnik yapısı: % 99’u Leh olarak bilinir.
 • Polonya yüzölçümü: 312,685 km karedir.
 • Polonya AB ülesimi: 30 Mart 2008 Shengen vize rejimine tabidir.

Polonya ekonomisi

Başlıca ihracat kalemleri: Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, binek otomobilleri, mobilya, monitörler ve projektörler.

 1. Başlıca ihracat ortakları: Almanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Fransa
 2. Başlıca ithalat kalemleri: Binek otomobilleri, ham petrol, karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar, ilaç.
 3. Başlıca ithalat ortakları: Almanya, Çin, Rusya, Hollanda
 4. İhraç edilen başlıca ürünler Otomobiller, karayolu taşıtları için parçalar, traktörler, toplu halde yolcu taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, buzdolapları, tekstil ürünleri.
 5. İthal edilen başlıca ürünler Karayolu taşıtları için parçalar, dizel ve yarı dizel motorlar, otomobiller ve sığır eti.
 6. Polonya’daki Türk yatırımları 80 milyon Dolar (2002-2019)
 7. Ülkemizdeki Polonya yatırımları 36 milyon Dolar (2002-2019)

Polonya Tarihi Hakkında Bilgiler

Vistül Irmağı Havzasında yaşayan Slav boylarının M.Ö. yaklaşık 2000 yıllarında farklı yönlere göç etmeleri sonucu genellikle Doğu, Batı ve Güney Slavları olarak adlandırılan değişik gruplar oluşmuştur.

Hristiyanlığın ilk yıllarında batıya göç eden gruplar verimli Elbe nehri vadisine ulaşarak kuzey yönünde Baltık Denizi’ne kadar ilerlemişlerdir.


Bu grupların en büyüğü ve örgütlüsü Polanie, güç kullanarak kendi dışındaki diğer grupları birleştirmeye başlamıştır. Polanie adının “ova” anlamına gelen “Pole” sözcüğünden geldiği sanılmaktadır. Polonyalılar, Batı Slavların Polanie tarafından oluşturulan birliğinden gelmektedirler.

Polonya, özellikle 1386’da Litvanya Prensi Jagiello ile Lehistan Kraliçesi Jadwiga’nın evlenmesinin sonucu olarak Litvanya ile birleştikten sonra güçlenmiştir. Polonya bu genişlemeden sonra Prusya, Rusya, Çekya, İsveç ve Osmanlı İmparatorluğu ile çatışmaya başlamıştır. Devlet, uzun süren savaşlarda güç kaybederek 1772, 1793 ve 1795’de Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından bölünerek paylaşılmıştır. Polonya 1795’ten sonra siyasi bir varlık olarak ortadan kalkmıştır.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra 1918’de bağımsızlığına yeniden kavuştuğunda, kısa bir parlamenter demokrasi geçirmiştir. İstikrarsızlık içinde geçen bu dönemin ardından Mareşal Pilsuldski yönetime el koyarak otoriter bir rejim kurmuştur. İki savaş arası dönemde ülkede nüfusu 8 milyonu bulan Ukraynalı, Beyaz Rus, Litvanyalı, Alman ve Rus azınlıkların varlığı sosyal, siyasi ve ekonomik sorunları beraberinde getirmiştir. Gdansk şehri halkının çoğunluğu Alman olduğu için kent Danzig adını almış ve Milletler Cemiyeti’nin denetiminde bir açık şehir ilan edilmiştir. Doğu Prusya ise Alman Pomeranyası’ndan “Polonya Koridoru” ile ayrılmış bir “enclave”a dönüşmüş ve Hitler Almanyası döneminde Polonya’nın güvenliğine en büyük tehdidi oluşturmuştur. Almanya ile Rusya’nın güç kazanmalarıyla, 1930’ların sonunda Polonya bu iki devlet tarafından dördüncü kez paylaşılmıştır. Almanya’nın Polonya’yı işgali II. Dünya Savaşı’nı başlatmıştır.

Savaş sonunda tamamen Sovyet kuvvetlerince işgal edilen Polonya, Varşova Paktı ve Comecon gibi örgütler içerisinde sıkı işbirliğinde bulunduğu Sovyetler Birliği’nin yer aldığı ideolojik Doğu Bloku’nda yer almıştır. II. Dünya Savaşı sonunda varılan antlaşmalarla Polonya’nın eski doğu topraklarının Sovyetler Birliği tarafından ilhak edilmesi, buna karşılık ülkenin batı sınırının 1945 Postdam Konferansı’nda Alman topraklarını kapsayacak şekilde Oder-Neisse nehirleri ile belirlenmesi Polonya sınırlarının batıya doğru kaymasına yol açmıştır. Batı sınırı, 1970’de imzalanan bir antlaşma ile Federal Almanya tarafından tanınmıştır.

1956-1970 yıllarında ortaya çıkan ayaklanmalar sonucunda ülke liderliğinde bazı değişiklikler meydana gelmişse de Polonya, tek parti sisteminin çöküşüne kadar Sovyetler Birliği yanlısı bir yönetim izlemiştir. Bu çöküşte Dayanışma Sendikası’nın 1980’lerde verdiği mücadele önemli rol oynamıştır.

Kardinal Karol Wojtyla’nın 1978’de Jean Paul II adıyla Papa seçilmesi ve Haziran 1979’da Polonya’yı ziyareti olayların gelişiminde dönüm noktasını oluşturmuş, Polonya halkında birlik ruhunu güçlendirmiştir. Toplumun Katolik inancı dolayısıyla ülkenin Vatikan ile güçlü bağları ve Batı kültürü, Polonya’da milli bilincin ve özgürlük arzusunun canlı kalmasında önemli etkenler olmuştur. 1980’de ülkeyi büyük bir grev dalgası başlamış ve Lech Walesa, Gdansk tersanesindeki grev komitesinin liderliğini üstlenmiştir. Komünist yönetim, işçilerin öne sürdükleri ve aralarında sansürün kaldırılması ve serbest işçi sendikalarının kurulmasına izin verilmesi taleplerinin de yer aldığı 21 madde üzerinde işçilerle müzakereye girişmek zorunda kalmıştır. İki ay içinde, 10 milyon üyesi bulunan ve bir reform ve bağımsızlık hareketi niteliğini taşıyan Dayanışma Sendikası ortaya çıkmıştır.

Polonya kısa tarihçesi

1989’dan itibaren Polonya demokratik yönetime geçmiştir. Polonya’nın deneyimi diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde de değişimi hızlandıran bir etki yapmıştır. Soğuk Savaşın sona ermesiyle Avrupa’daki yapısal değişiklikler Polonya’ya da yansımıştır. 1999 yılında NATO üyesi olan Polonya, 2004 yılı Mayıs ayında AB üyesi olmuştur.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın